Bắc Ninh: Một ngày ký 3 Quyết định phê duyệt 3 dự án BT

VietTimes – Đó là trường hợp của ông Nguyễn Tiến Nhường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Chỉ trong ngày 13/06/2018, cùng với hình thức “KT.Chủ tịch”, ông Nhường đã liên tiếp ký ban hành 3 Quyết định – số 931, số 932, số 933 – phê duyệt 3 dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường. (Ảnh: Internet)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường. (Ảnh: Internet)

Trong đó, có 01 Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án (931/QĐ-UBND) và 02 Quyết định phê duyệt dự án (số 932/QĐ-UBND và 933/QĐ-UBND).

Dự án BT được phê duyệt điều chỉnh nằm trên địa bàn huyện Từ Sơn, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án là Sở Xây dựng; Còn 2 dự án BT được phê duyệt lần đầu cùng nằm trên địa bàn huyện Yên Phong, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là UBND huyện Yên Phong.

Cần thiết phải nhấn mạnh rằng, tốc độ xử lý văn bản của UBND tỉnh Bắc Ninh đối với cả 3 trường hợp này là rất khẩn trương.

Theo đó, cùng ngày 12/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh hoàn thiện 2 Báo cáo thẩm định: số 296/KHĐT-KTĐN (liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, theo hình thức BT) và số 297/KHĐT-KTĐN (liên quan đến dự án đầu tư xât dựng tuyến đường liên xã Dũng Liệt – Tam Đa – Đông Phong, huyện Tên Phong theo hình thức BT).

Và chỉ 01 ngày sau – ngày 13/6/2018, xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (do Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường ký thay) đã ký ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND (phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương) và Quyết định số 933/QĐ-UBND (phê duyệt dự án đầu tư xât dựng tuyến đường liên xã Dũng Liệt – Tam Đa – Đông Phong, huyện Tên Phong).

Đối với trường hợp còn lại – dự án đầu tư xây dựng công trình giáo dục, văn hóa và đường giao thông xã Yên Trung, huyện Yên Phong theo loại hợp đồng BT - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh hoàn thiện Báo cáo thẩm định ngày 08/6/2018 (số 291/KHĐT-KTĐN). Xét đề nghị tại báo cáo thẩm định này, 5 ngày sau – ngày 13/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (cũng do Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường ký thay) ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND phê duyệt dự án.

Tổng mức đầu tư dự kiến của cả 3 dự án là 1.239 tỷ đồng, trong đó dự án nhỏ nhất là 142 tỷ đồng, lớn nhất là 667 tỷ đồng.

Dự án BT tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương: 667 tỷ đồng

Thật ra dự án này đã đươc Bắc Ninh phê duyệt từ cách đây nhiều năm, cụ thể là tại Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 01/10/2010.

Khi này, dự án vẫn mang tên “Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, theo hình thức hợp đồng BT”, với các hạng mục đầu tư xây dựng gồm: San nền, kè đá, nạo vét lòng hồ, lòng sông, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống điện, công viên cây xanh, cảnh quan và hệ thống thu gom rác thải.

Chủ quản đầu tư là UBND tỉnh Bắc Ninh; Chủ đầu tư là UBND thị xã Từ Sơn; Nhà đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư A.D.E.L, Công ty cổ phần Sông Đà 2 và Công ty cổ phần Xây dựng Trung Việt do Công ty cổ phần Đầu tư A.D.E.L làm đại diện; Địa điểm xây dựng tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn với diện tích chiếm đất là 45,73 ha.

Tổng mức đầu là 634,659 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp 283,528 tỷ đồng; 4,298 tỷ đồng; Chi phí bồi thường GPMB 200 tỷ đồng; Chi phí QLDA 3,39 tỷ đồng; Chi phí tư vấn 10,615 tỷ đồng; Chi phí khác 1,867 tỷ đồng; Dự phòng 130,961 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án là vốn của nhà đầu tư; Nguồn vốn thanh toán là khai thác giá trị quyền sử dụng đất tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Nhà đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Quyết định nêu rõ “thời gian gian thực hiện dự án: Năm (2010 - 2013)”.

Tuy nhiên vì nhiều lý do, dự án đã không được triển khai như kế hoạch; Cơ cấu liên danh nhà đầu tư cũng phát sinh nhiều vấn đề và nhiều lần được điều chỉnh.

Nội bộ dự án BT tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương đang có không ít vấn đề. (Ảnh: Hải Phát Invest)
Nội bộ dự án BT tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương đang có không ít vấn đề. (Ảnh: Hải Phát Invest)

Tới Quyết định số 931/QĐ-UBND, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án được điều chỉnh thành Sở Xây dựng (ban đầu là UBND thị xã Từ Sơn).

Nhà đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần Hải Phát Thủ Đô – Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát – Công ty cổ phần Đầu tư ADEL; Doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Hải Phát Kinh Bắc.

Địa điểm thực hiện tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, diện tích sử dụng đất là 28,15 ha. Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng và tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương trên khu đất có diện tích khoảng 28,15 ha, gồm các hạng mục chủ yếu: San nền; nạo vét lòng hồ, nạo vét lòng sông; kè sông hồ; giao thông; cầu qua sông; thoát nước mưa, nước thải; cấp mước; hào kỹ thuật; hệ thống cấp điện; công viên cây xanh,…

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 667,334 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây dựng 373,778 tỷ đồng; Chi phí thiết bị 11,343 tỷ đồng; Chi phí GPMB 172,318 tỷ đồng; Chi phí QLDA 5,74 tỷ đồng; Chi phí TVĐTXD 17,96 tỷ đồng; Chi phí khác 17,809 tỷ đồng; Chi phí lãi vay 36,607 tỷ đồng; Chi phí dự phòng 31,778 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không nhỏ hơn 15%, vốn vay, vốn huy động hợp pháp của nhà đầu tư.

Phương án tài chính: Dự kiến giao Nhà đầu tư khai thác giá trị một phần khu đất tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, diện tích khoảng 54,30ha (vị trí diện tích cụ thể xác định trên cơ sở quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt và các quy định hiện hành tại thời điểm giao đất, đảm bảo tương đương tổng mức đầu tư dự án BT).

Thời gian thực hiện dự án là đến năm 2021.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là những nội dung cơ bản theo Quyết định số 931/QĐ-UBND. Còn trên thực tế, theo tìm hiểu của VietTimes, nội bộ dự án này đang có rất nhiều vấn đề. Trước hết là trong bản thân liên danh nhà đầu tư.

Một số cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Đầu tư A.D.E.L thậm chí còn đang khiếu nại việc Công ty CP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô và Công ty CP Bất động sản Hải Phát đã tham gia liên danh nhà đầu tư dự án BT này là thiếu minh bạch và có nhiều dấu hiệu trái pháp luật. (VietTimes sẽ đề cập cụ thể sau)

Dự án BT công trình giáo dục, văn hóa và đường giao thông xã Yên Trung: 142 tỷ đồng

Quyết định số 932/QĐ-UBND xác định dự án BT này thuộc loại công trình hỗn hợp dân dụng và giao thông, dự án nhóm B; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là UBND huyện Yên Phong; Đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án là Công ty TNHH Xây dựng An Bình.

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, với diện tích đất sử dụng khoảng 49.500 m2.

Quy mô đầu tư gồm: Trường tiểu học số 01 (đầu tư xây dựng mới trường với quy mô 26 phòng học gồm các hạng mục lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, căng tin kết hợp nhà ăn và các công trình phu trợ); Trường tiểu học số 02 (Xây dựng mới nhà hiệu bộ kết hợp 03 phòng học chức năng, nhà đa năng và hoàn thiện hệ thống sân vườn, hàng rào trong khuôn viên trường hiện trạng); Nhà văn hóa thôn Chính Trung; Đường giao thông nông thôn thôn Thân Thượng (chiều dài khoảng 3,1km); Nâng cấp mặt đường và bổ sung hệ thống chiếu sáng trục xã Yên Trung.

Tổng mức đầu tư của dự án, theo Quyết định, là 142,285 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây lắp 90,513 tỷ đồng; Chi phí thiết bị 6,366 tỷ đồng; Chi phí Quản lý dự án 2,812 tỷ đồng; Chi phí tư vấn ĐTXD 8,306 tỷ đồng; Chi phí khác 6,244 tỷ đồng; Chi phí GPMB 13,903 tỷ đồng; Chi phí lãi vay 7,734 tỷ đồng; Chi phí dự phòng 6,407 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án được xác định là vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư dự án, vốn vay và vốn huy động của nhà đầu tư theo quy định.

Phương án tài chính: Dự kiến Nhà đầu tư khai thác giá trị các khu đất tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong có tổng diện tích khoảng 9,57 ha (vị trí diện tích cụ thể xác định trên cơ sở quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt và các quy định hiện hành tại thời điểm giao đất, đảm bảo tương đương tổng mức đầu tư dự án BT).

Thời gian thực hiện dự án dự kiến là từ 2018 – 2022.

Dự án BT tuyến đường liên xã Dũng Liệt – Tam Đa – Đông Phong: 429 tỷ đồng

Tại Quyết định số 933/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (ký thay bởi Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường) đã phê duyệt dự án ĐTXD tuyến đường liên xã Dũng Liệt – Tam Đa – Đông Phong, huyện Yên Phong theo loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT). Trong đó xác định cơ quan nhà nước có thẩm quyền là UBND huyện Yên Phong ; Đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án là Công ty Xây dựng Minh Đạo (TNHH).

Địa điểm thực hiện tại các xã Dũng Liệt, Tam Đa, Đông Phong, huyện Yên Phong, với diện tích đất sử dụng khoảng 22ha.

Về quy mô, dự án sẽ xây dựng tuyến đường liên xã Dũng Liệt, Tam Đa, Đông Phong (giai đoạn I) có tổng chiều dài tuyến 10,8km, điểm đầu giao với đường ĐT.286 tại xã Đông Phong, điểm cuối giao với đường đê sông Cầu tại xã Dũng Liệt; Xây dựng 3 cầu vượt mương tiêu trên tuyền bằng dầm bản giản đơn BTCT DWL kéo trước; Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước ngang, hoàn trả mương thủy lợi, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, vạch sơn biển báo.

Dự án được xác định thuộc loại công trình giao thông, dự án nhóm B.

Tổng mức đầu tư là 429,198 tỷ đồng, trong đó: Chi phí xây lắp 244,915 tỷ đồng; Chi phí Quản lý dự án 3,828 tỷ đồng; Chi phí tư vấn ĐTXD 7,728 tỷ đồng; Chi phí khác 9,647 tỷ đồng; Chi phí GPMB 113,930 tỷ đồng; Chi phí lãi vay 22,538 tỷ đồng; Chi phí dự phòng 26,612 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện hiện dự án gồm vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư (20%) và vốn vay hợp pháp theo quy định.

Phương án tài chính sơ bộ: Dự kiến giao Nhà đầu tư khai thác một phần giá trị quyền sử dụng đất tại các khu đất có tổng diện tích khoảng 36,35 ha thuộc thị trấn Chờ (3,7ha), xã Thụy Hòa (14,0ha), xã Yên Trung (14,65ha), xã Long Châu (4,0ha), huyện Yên Phong. Vị trí và diện tích cụ thể được rà soát, xác định trên cơ sở quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt và các quy định hiện hành tại các thời điểm giao đất, đảm bảo có giá trị tương đương với tổng mức đầu tư của dự án BT.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 2018 – 2020./.