Bác đề xuất phê chuẩn bổ nhiệm tân Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo trả lời liên quan đến nội dung bác đề xuất phê chuẩn bầu ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn giữ chức danh Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) bị bác đề xuất phê chuẩn bổ nhiệm tân Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) bị bác đề xuất phê chuẩn bổ nhiệm tân Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Cụ thể, ngày 26/4/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo số 4230/VPCP/QHĐP nội dung liên quan đến nhân sự Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ và giao Bộ này làm việc với Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng về việc miễn nhiệm và bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND TP này. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Thành ủy Đà Nẵng thực hiện việc điều động cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Trước đó, Thành ủy Đà Nẵng đã có Tờ trình gửi Bộ Nội vụ về việc giới thiệu bầu bổ sung ông Lê Trung Chinh, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Liên quan đến nội dung này, ngày 17/4/2017, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 2044/TTr-BNV báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về việc này và nêu rõ: “Việc ông Lê Trung Chinh, Thành ủy viên đến nhận công tác giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn từ ngày 01/3/2016 theo Quyết định số 925-QĐ/TU ngày 1/3/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là luân chuyển và đến nay là chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định của Bộ Chính trị tại Công văn số 590-CV/VPTW ngày 4/4/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo. Do đó chưa thể thống nhất giới thiệu để HĐND bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 -2021”.

Theo Bộ Nội vụ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X); Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26/9/2007 của Ban Tổ chức Trung ương, thì “thời hạn luân chuyển cán bộ nói chung là 3 năm trở lên. Trường hợp thật sự cần thiết, do nhu cầu đặc biệt của việc sắp xếp, bố trí cán bộ thì mới điều động sớm hơn thời gian trên. Công văn số 590-CV/VPTW ngày 4/4/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị thì thời gian công tác của cán bộ tại nơi luân chuyển đến phải đảm bảo ít nhất là 3 năm (36 tháng)”.

Cũng theo Bộ Nội vụ, trước đó, khi gửi hồ sơ của ông Lê Trung Chinh về Bộ, UBND TP Đà Nẵng đã không nói rõ về việc luân chuyển này, và cũng không gửi về Bộ Nội vụ bản Quyết định số 925-QĐ/TU ngày 1/3/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Quyết định này Bộ chỉ nhận được bản photo vào ngày 3/4/2017.

Cũng liên quan đến chức danh này, ngày 6/3/2017, Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định điều động ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Và để thay thế chức danh Phó chủ tịch thường trực UBND TP, Thành ủy Đà Nẵng đã triệu tập hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh này đối với ông Lê Trung Chinh và ông Lê Trung Chinh đã đạt số phiếu tín nhiệm cao.