Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được phân công giữ chức quyền Chủ tịch nước

VietTimes -- Ngày 23/9/2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Thông báo số 317/TB-UBTVQH14, thực hiện quyền Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Theo Thông báo của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ giữ quyền Chủ tịch nước, cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Thông báo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được căn cứ theo Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, và Kết luận của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước.

Theo thông báo này, Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh ngày 25/12/1959, quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam.

Bà là cử nhân Luật, cử nhân Lịch sử, cử nhân lý luận chính trị, thạc sĩ xây dựng Đảng.

Bà từng đảm nhiệm các chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 10; ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 11, 12; ĐBQH khóa 11, 13, 14.

Tháng 3/2015, bà giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 4/2016, bà được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước.