Ai sẽ được hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ viễn thông công ích?

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ viễn thông công ích bao gồm: Người dân, UBND cấp xã, trường học, bệnh viện, các đài PT-TH ở các vùng khó khăn.
Người dân sẽ được hưởng lợi từ dịch vụ viễn thông công ích.
Người dân sẽ được hưởng lợi từ dịch vụ viễn thông công ích.

Bộ  TT&TT đang hoàn thiện việc xây dựng Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nội dung dự thảo, Chương trình Viễn thông công ích triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông, bao gồm: Hỗ trợ đầu tư thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng đến các xã chưa có kết nối truyền dẫn băng rộng; Hỗ trợ đầu tư thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại các xã chưa có mạng truy nhập băng rộng cố định; Hỗ trợ đầu tư thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động đến các xã chưa có mạng truy nhập băng rộng; Hỗ trợ trang thiết bị để thiết lập 500 điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng tại các xã có tỷ lệ hộ gia đình là thuê bao sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định thấp và chưa có điểm truy nhập Internet công cộng.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải, đối với các dịch vụ viễn thông công ích, Chương trình viễn thông công ích sẽ hỗ trợ cước sử dụng  cho người dân thuộc đối tượng được thụ hưởng thông qua doanh nghiệp. Khi người dân sử dụng dịch vụ viễn thông công ích sẽ được hưởng giá cước ưu đãi, nhà nước sau đó sẽ tính toán dựa trên sản lượng người dân đã sử dụng để thanh toán phần tiền đầu tư cung cấp dịch vụ công ích của doanh nghiệp, đảm bảo để doanh nghiệp bù đắp chi phí triển khai cung cấp dịch vụ tới vùng công ích.

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ Chương trình sẽ thực hiện cung cấp các dịch vụ viễn thông công ích, bao gồm: Dịch vụ viễn thông bắt buộc và dịch vụ viễn thông phổ cập.

Dịch vụ viễn thông bắt buộc gồm có: Các dịch vụ viễn thông gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp (bao gồm cả dịch vụ gọi Công an 113, Cứu hỏa 114, Cấp cứu y tế 115); Dịch vụ viễn thông di động hàng hải phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển thông qua hệ thống đài thông tin duyên hải; Dịch vụ viễn thông phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

Dịch vụ viễn thông phổ cập gồm có: Dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao cố định (dịch vụ gọi đến số trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại mạng viễn thông cố định mặt đất 116); Dịch vụ cố định mặt đất trả sau; Dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau; Dịch vụ viễn thông di động hàng hải cho tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên biển qua hệ thống đài thông tin duyên hải; Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định trả sau; Dịch vụ thuê kênh riêng cố định mặt đất; Dịch vụ truyền dẫn tín hiệu truyền hình số qua băng tần Ku và vệ tinh VINASAT; Dịch vụ thuê kênh truyền dẫn cáp quang trên cơ sở hạ tầng cáp quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Dịch vụ kết nối Internet băng rộng cố định trả sau.

Nhà nước cũng mở rộng đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ cước dịch vụ viễn thông công ích, bao gồm: Người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp trong phạm vi nội hạt; Người dân trên tàu, thuyền đánh bắt hải sản Việt Nam trên biển sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển thông qua hệ thống đài thông tin duyên hải; Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sử dụng dịch vụ viễn thông vệ tinh phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai; Người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất gọi đến số dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định mặt đất trong phạm vi nội hạt; Hộ nghèo, cận nghèo có sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất trả sau hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau; Ngư dân trên tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên biển sử dụng dịch vụ viễn thông  di động hàng hải qua hệ thống đài thông tin duyên hải;

Đối với dịch vụ truy nhập (hoặc kết nối) Internet băng rộng cố định mặt đất trả sau, các trường học, bệnh viện và UBND cấp xã. Đáng chú ý, các trường học từ mầm non, tiểu học, trường trung học, trung cấp nghề, cao đẳng nghề; trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc vùng công ích, không phân biệt trường công lập hay tư thục đều được hỗ trợ kinh phí sử dụng.

Tương tự, các bệnh viện nằm trong vùng công ích từ cấp huyện, tỉnh và trung ương, không phân biệt bệnh viện nhà nước, tư nhân hay bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài cũng sẽ được xem xét hỗ trợ.

Các bệnh viện vệ tinh, bệnh viện hạt nhân trong Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2020 theo quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 11/3/2013 của Bộ Y tế sử dụng dịch vụ kênh thuê riêng cố định mặt đất tốc độ 2Mbps có dự phòng để kết nối bệnh viện vệ tinh với bệnh viện hạt nhân của nhóm cũng nằm trong diện được dự toán kinh phí hỗ trợ khi sử dụng dịch vụ.

Thông tư cũng đề cập đến việc trợ cấp giá cước công ích cho các đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh chưa tự chủ tài chính, sử dụng dịch vụ truyền dẫn tín hiệu truyền hình số phục cho một kênh truyền hình sử dụng băng tần Ku của vệ tinh VINASAT.

Theo ITC News