Ai đang “trám chỗ” Bộ trưởng Thăng, Bộ trưởng Nên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải?

VietTimes -- "Về mặt pháp lý, các đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng được Bộ Chính trị phân công công tác mới vẫn là thành viên Chính phủ, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý chỉ đạo, điều hành các công việc vẫn do Chính phủ bảo đảm", đại diện VPCP cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016.
Công việc của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng hiện đang được giao cho Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đảm nhiệm.
Công việc của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng hiện đang được giao cho Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đảm nhiệm.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc một số nhân sự lãnh đạo cấp cao (trong đó có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng là những chức danh được Quốc hội phê chuẩn) vừa được Bộ Chính trị phân công đảm nhận công tác mới trong khi vẫn giữ các chức danh trong hệ thống hành chính Nhà nước thì có phải chịu trách nhiệm về những công việc theo các chức danh không, người phát ngôn Chính phủ cho biết:

Theo Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ, nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng do Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, theo Quyết định số 67-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ thì các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương thuộc diện Bộ Chính trị quản lý và phân công công tác.

“Do vậy, về mặt pháp lý, các đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng được Bộ Chính trị phân công công tác mới vẫn là thành viên Chính phủ, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý chỉ đạo, điều hành các công việc vẫn do Chính phủ bảo đảm”, đại diện VPCP cho biết.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã điều chỉnh phân công công tác của các thành viên Chính phủ.

“Công việc của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm, của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng giao cho Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên được giao cho đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm VPCP”, đại diện VPCP cho biết.

Hữu Vinh