9 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 128,58 tỷ USD

VietTimes --  Tính đến hết 9 tháng/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 253,44 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 128,58 tỷ USD, tăng 7%, tương ứng tăng gần 8,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong 9 tháng từ đầu năm giai đoạn 2010 - 2016 (Nguồn TCHQ)
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong 9 tháng từ đầu năm giai đoạn 2010 - 2016 (Nguồn TCHQ)

Riêng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 9/2016 của cả nước đạt hơn 29,97 tỷ USD, giảm 5,2% tương ứng giảm gần 1,65 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu đạt gần 15,42 tỷ USD, giảm 4,2%, tương ứng giảm 677 triệu USD so với tháng trước; nhập khẩu đạt hơn 14,55 tỷ USD, giảm 6,2% tương ứng 969 triệu USD so với tháng trước.

Cán cân thương mại hàng hóa cả nước tháng 9/2016 thặng dư 864 triệu USD, nâng mức thặng dư thương mại 9 tháng/2016 lên gần 3,72 tỷ USD.

Các nhóm hàng xuất khẩu chính, gồm: 

Điện thoại các loại và linh kiện: Xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 2,91 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng 8. tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt gần 25,5 tỷ USD, tăng 10,9%  so với cùng kỳ năm trước, chiếm 19,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Các thị trường xuất khẩu chủ yếu gồm: EU (28 nước) đạt kim ngạch hơn 8,01 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Arabia Saudi đạt 3,17 tỷ USD. Hoa Kỳ đạt kim ngạch hơn 3,12 tỷ USD, tăng 56,3%, so với cùng kỳ 2015.

Hàng dệt may: Xuất khẩu trong tháng 9 đạt 2,17 tỷ USD (giảm 12,5%) so với tháng 8, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng lên 17,78 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015 (tương ứng tăng 838 triệu USD).

Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất của dệt may Việt Nam với kim ngạch  9 tháng đạt 8,64 tỷ USD, tăng 4%. Tiếp đến là  EU đạt 2,64 tỷ USD, tăng 5,18%; sang Nhật Bản đạt 2,15 tỷ USD, tăng 6% và sang Hàn Quốc đạt 1,71 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 đạt gần 1,74 tỷ USD, tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 9 tháng/2016 lên hơn 12,89 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam trong 9 tháng chủ yếu gồm: Trung Quốc (2,43 tỷ USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 16,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước); thị trường EU (28 nước) với kim ngạch hơn 2,65 tỷ USD, tăng 17,4%, chiếm tỷ trọng 10%; Hoa Kỳ đạt gần 2,14 tỷ USD, tăng 6,7%, chiếm tỷ trọng 9,5%;...

Giày dép các loại: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 9 đạt 881 triệu USD, giảm 19,9% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng từ đầu năm đạt hơn 9,41 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong 9 tháng chủ yếu gồm: Hoa Kỳ (đạt hơn 3,31 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 35,2% trong tổng kim xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước); thị trường EU (28 nước) với kim ngạch hơn 3 tỷ USD, tăng 4%; Trung Quốc đạt 633 triệu USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ…

Hàng thủy sản: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 9 đạt 666 triệu USD, giảm 1,9% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng/2016  lên gần 5,02 tỷ USD, tăng 6,1% (tương ứng tăng 288 triệu USD về số tuyệt đối) so với cùng kỳ 2015.

Các thị trường chính nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng đều tăng là: Hoa Kỳ đạt 1,05 tỷ USD, tăng 14,3%; EU đạt 865 triệu  USD, tăng 1,7%; Nhật Bản đạt hơn 759 triệu USD, tăng 1,8%. Đặc biệt hàng thủy sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc trong 9 tháng/2016 đạt hơn 474 triệu USD, tăng tới 52,8% so với cùng kỳ 2015.

Cà phê: Xuất khẩu cà phê trong tháng 9 đạt 129.000 tấn, trị giá 256.000 USD, giảm 15,5% về lượng, và 12,7% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa lượng cà phê xuất khẩu trong 9 tháng đạt lên 1,4 triệu tấn, trị giá gần 2,52 tỷ USD, tăng 40,3% về lượng và tăng 23,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước…