9 chuyên gia nòng cốt Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia là những ai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng vừa ký Quyết định thành lập Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia, hoạt động 24/7 và bước đầu quy tụ 9 chuyên gia nòng cốt.
Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia có nhiệm vụ làm đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.
Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia có nhiệm vụ làm đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Quyết định, Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia là một cơ cấu làm việc mang tính linh hoạt, không phải là một tổ chức hành chính, không phát sinh thêm tổ chức, biên chế.

Trung tâm đặt trụ sở tại Cục Tin học hoá, tầng 14, Toà nhà VNTA, số 68 Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Quyết định cũng nêu rõ, Trung tâm gồm những thành viên nòng cốt sau:

1. Lãnh đạo Cục trưởng phụ trách Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc, phụ trách điều hành chung.

2. Mời đại diện Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, Phó Giám đốc, phụ trách kết nối giữa các bên liên quan về công nghệ và y tế, căn cứ thực tiễn chống dịch, đề xuất các vấn đề, yêu cầu cụ thể (đầu bài) cần có công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc tổ chức xây dựng giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng yêu cầu đề ra;

3. Mời Ông Trần Đắc Phu - cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Thành viên, phụ trách công tác cố vấn về mặt nghiệp vụ, yêu cầu cụ thể (đầu bài) cần có công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc tổ chức xây dựng giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng yêu cầu đề ra;

Quyết định thành lập Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia.

Quyết định thành lập Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia.

4. Lãnh đạo Giám đốc trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên, phụ trách chính sách an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân;

5. Ông Nguyễn Minh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Thành viên, phụ trách điều phối hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông;

6. Mời Ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn BKAV, Thành viên, phụ trách thiết kế tổng thể các nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm nhiệm vai trò kiến trúc sư trưởng, trực tiếp chỉ đạo phát triển ứng dụng truy vết tiếp xúc gần và các nền tảng, hệ thống khác theo phân công;

7. Mời Ông Ngô Vĩnh Quý - Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Thành viên, phụ trách thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng, trực tiếp chỉ đạo phát triển ứng dụng khai báo y tế, giám sát cách ly, giám sát y tế và các nền tảng, hệ thống khác theo phân công;

8. Lãnh đạo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên, phụ trách thực thi giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng;

9. Lãnh đạo Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên Thường trực;

Trung tâm có bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên môn kỹ thuật là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Tin học hoá, Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin và các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Tuỳ theo yêu cầu công việc, Lãnh đạo Cục Tin học hoá trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung thành viên nòng cốt của Trung tâm.

Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia có nhiệm vụ làm đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó là thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các nền tảng, hệ thống công nghệ phòng, chống dịch; Quản lý thống nhất, kết nối tập trung và phân phối dữ liệu khai báo y tế điện tử, dữ liệu khai báo di chuyển nội địa, dữ liệu phản ánh của người dân, dữ liệu điểm kiểm dịch và dữ liệu kiểm soát vào ra các điểm kiểm dịch giữa các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm cũng phát triển hoặc nhận chuyển giao các giải pháp công nghệ mới trong phòng, chống dịch COVID-19, phục vụ các yêu cầu sử dụng công nghệ để hỗ trợ nghiệp vụ y tế của Bộ Y tế và hỗ trợ các yêu cầu về kỹ thuật, hướng dẫn tổ chức triển khai các biện pháp công nghệ cho các bộ ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.