70% tàu Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài là bởi Trung Quốc

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2015, 14/20 tàu bị lưu giữ bởi chính quyền hàng hải Trung Quốc (chiếm 70%). 2 tàu lưu giữ bởi chính quyền hàng hải Singapore, 2 tàu lưu giữ bởi chính quyền hàng hải Philippines...
70% tàu Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài là bởi Trung Quốc

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2015 có 829 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra tại các cảng của khu vực Tokyo-MOU (Tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ Tokyo về hợp tác kiểm tra tàu tại các cảng biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương)

Trong đó, Việt Nam bị lưu giữ 20 lượt tàu (đã giảm 6 lượt tàu so với cùng kỳ năm 2014 và giảm 26 lượt tàu so với cùng kỳ năm 2013) và có 687 lượt tàu biển kiểm tra lần đầu, 142 lượt tàu biển kiểm tra theo dạng tiếp theo, giảm 34 lượt so với cùng kỳ năm 2014.

Đặc biệt, báo cáo cho thấy, 14/20 tàu bị lưu giữ bởi chính quyền hàng hải Trung Quốc (chiếm 70%), 2 tàu lưu giữ bởi chính quyền hàng hải Singapore, 2 tàu lưu giữ bởi chính quyền hàng hải Philippines...

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, trong tổng số 20 tàu biển Việt Nam bị lưu giữ trong khu vực Tokyo-MOU, các sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển của các nước trong khu vực đã phát hiện 140 khiếm khuyết, trong đó có tới 46 khiếm khuyết nghiêm trọng dẫn đến lưu giữ tàu, trong đó được chia ra khiếm, khuyết liên quan đến trang thiết bị chiếm 73,9%, khiếm khuyết liên quan đến giấy tờ tài liệu tàu chiếm 6,52% và khiếm khuyến liên quan đến vận hành của thuyền viên là 17,3%.

Theo ông Nguyễn Hoàng- Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2015, Cục Hàng hải Việt Nam và các Cảng vụ Hàng hải đã cố gắng cập nhật các quy định mới về kiểm tra tàu, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm, kịp thời đưa ra các biện pháp để giảm thiểu tối đa tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại nước ngoài…. Năm 2016 sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các công tác này.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng cũng cho hay, Cục Hàng hải cũng sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các sỹ quan thuyền viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường…

Theo Một Thế Giới