7 chương trình đột phá để nâng cao chất lượng sống của TP HCM

VietTimes -- Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thực hiện 7 chương trình đột phá nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng sống của nhân dân thành phố.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thực hiện 7 chương trình đột phá.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thực hiện 7 chương trình đột phá.

Ngày 25/9, tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 (khóa X), Hội nghị  đã thảo luận và cơ bản thống nhất với các Tờ trình và dự thảo 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố.

Cụ thể, 7 Chương trình đột phá gồm: chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; giảm ô nhiễm môi trường; giảm ngập nước; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chỉnh trang và phát triển đô thị.

Trong đó, theo lãnh đạo thành phố chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chương trình đầu tiên có vai trò xương sống, tác động mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố. Đồng thời, gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ.

Cùng với đó, chương trình cải cách hành chính, tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính sẽ tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập sẽ thúc đẩy tái cấu trúc kinh tế thành phố, hình thành cơ cấu kinh tế phù hợp.

Các chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi trường tiếp tục được thực hiện cùng với Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị sẽ góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố.

Để thực hiện tốt các chương trình đề ra, lãnh đạo thành phố kêu gọi toàn Đảng bộ thành phố phải tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện thật tốt các quy chế, chương trình hành động của Thành ủy, cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ.