69 đồng chí được bầu là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Theo Ban Tổ chức Trung ương, tính đến ngày 01/10 đã có 22 đảng bộ trực thuộc Trung ương (21 đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ Quân đội Trung ương) tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Các đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố đã bầu ra 21 Bí thư, 48 Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Báo cáo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương cho biết, 22 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình; hoàn thành tốt các nội dung theo quy định, phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm, đạt mục đích yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương.

Hầu hết đại biểu dự đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015, văn kiện của cấp trên và thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm trong bầu cử...

Đại hội của 21 đảng bộ tỉnh, thành phố đã bầu ra 1.123 ủy viên Ban Chấp hành (thiếu 5 đồng chí so với Đề án nhân sự ban đầu). Tổng số ủy viên Ban Thường vụ được bầu là 314 đồng chí (thiếu 07 đồng chí)....

21 đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bầu ra 21 Bí thư cấp ủy, trong đó có 01 Bí thư là nữ. Độ tuổi bình quân của 21 Bí thư là 51,79 tuổi. Tổng số phó bí thư được bầu là 48 đồng chí (thiếu 01), trong đó có 06 Phó Bí thư là nữ. Độ tuổi bình quân của 44 phó bí thư là 50,08 tuổi...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức Đại hội tại 22 đảng bộ trực thuộc Trung ương vẫn còn những hạn chế, tồn tại: Có nơi còn trình bày toàn văn Báo cáo chính trị tại Đại hội nên dành ít thời gian thảo luận vào những nội dung quan trọng khác. Một số báo cáo tham luận tại đại hội chưa có sự khái quát cao, thiếu tính tranh luận, chưa tập trung vào những vấn đề lớn, những hạn chế, tồn tại hoặc còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Việc đổi mới cấp ủy nhiều nơi còn chưa đạt 1/3 tổng số cấp ủy; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiều địa phương không đạt 15%; 18/21 đảng bộ có cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia cấp ủy không đạt tỷ lệ 10%. Thậm chí có những đảng bộ không có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ như Thái Bình và Khánh Hòa... Công tác nhân sự dù đã được chỉ đạo chuẩn bị rất sớm, vẫn có đại hội chưa chuẩn bị đủ các phương án nhân sự trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thường trực; đặc biệt là trường hợp đảng bộ tỉnh Hà Nam phải bầu thiếu nhân sự cấp ủy là phó bí thư...

Ban Tổ chức Trung ương lưu ý trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các đại hội trong thời gian tới, các đảng bộ trực thuộc Trung ương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là liên quan đến công tác nhân sự; đồng thời vận dụng các văn bản, hướng dẫn một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.

Các đảng bộ cần thống nhất trình bày báo cáo chính trị (tóm tắt) để dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó, những vấn đề có tính đột phá...

Các đảng bộ cần bổ sung kịp thời nhân sự cấp ủy, nhân sự ban thường vụ còn thiếu của các đảng bộ chưa bố trí đủ nhân sự theo Đề án nhân sự đã được duyệt khi Đại hội kết thúc theo đúng nguyên tắc, quy trình, tạo được sự đồng thuận của cấp ủy, trong Đảng và nhân dân.

Theo Dangcongsan.vn