50% người có bằng thạc sĩ nước ngoài trượt công chức thủ đô

Trong 10 thí sinh có trình độ đào tạo thạc sĩ tham dự kiểm tra sát hạch chỉ 4 người đạt, 1 người không dự sát hạch và 5 người không đạt.
Nhiều thủ khoa và thủ khoa xuất sắc các trường đại học đã không vượt qua được kỳ sát hạch tuyển dụng công chức thủ đô năm 2015.
Nhiều thủ khoa và thủ khoa xuất sắc các trường đại học đã không vượt qua được kỳ sát hạch tuyển dụng công chức thủ đô năm 2015.

Sở Nội vụ Hà Nội vừa công bố kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển tại kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2015. Theo đó, có đến gần 50% tổng số thí sinh tham dự sát hạch không đạt.

Cụ thể, trong 63 thí sinh là thủ khoa đại học trong nước, bằng giỏi nước ngoài, có đến 30 người bị đánh trượt (5 thí sinh có bằng thạc sĩ loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài và 25 thí sinh là thủ khoa, thủ khoa xuất sắc trong nước, cử nhân bằng giỏi nước ngoài).

So với các năm trước, số lượng thí sinh thủ khoa đại học trong nước, bằng giỏi nước ngoài không đạt năm 2015 tăng đột biến. Tại kỳ thi công chức thủ đô năm 2014, trong 41 thí sinh tham gia sát hạch, có 10 người bị trượt (6 thí sinh là thủ khoa các trường đại học trong nước và 3 người là thạc sĩ, một cử nhân bằng giỏi, xuất sắc nước ngoài). Tương tự năm 2013, có 43 thí sinh thuộc diện đặc cách, qua sát hạch 9 người không đạt, trong đó có 5 thủ khoa các trường đại học trong nước và 4 thí sinh tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc nước ngoài.

Thống kê của Sở Nội vụ Hà Nội, số thí sinh đăng ký dự thi tuyển dụng công chức năm 2015 của thành phố là trên 4.500, các thí sinh sẽ dự thi, sát hạch để vào 560 vị trí trong bộ máy hành chính thủ đô. 63 người thuộc diện miễn thi nêu trên (là thủ khoa đại học trong nước, bằng giỏi nước ngoài) không phải thi công chức nhưng phải trải qua kỳ sát hạch 4 với nội dung: Kiến thức về công vụ, công chức; Kiến thức quản lý nhà nước chuyên ngành; Vận dụng kiến thức chung và kiến thức quản lý nhà nước chuyên ngành vào thực tiễn công tác ở vị trí việc làm nếu được tiếp nhận; Kỹ năng thuyết trình, tổng hợp và soạn thảo văn bản.

Những thí sinh còn lại sẽ tham dự kỳ thi công chức được khai mạc vào ngày 23/5. Từ ngày 27/6 đến 5/7, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 sẽ tổ chức chấm thi, khớp phách, tổng hợp, duyệt và thông báo kết quả. Sau khi có quyết định công nhận kết quả thi của UBND thành phố, Hội đồng sẽ thông báo kết quả trúng tuyển tới các thí sinh.

Theo Vnexpress