4 Phó thủ tướng, 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội

VietTimes – Từ ngày 13/6, các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, cùng 4 Bộ trưởng NNPTNT, VHTTDL, Y tế, KHĐT sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phân công Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vào cuối phiên chất vấn.

Các phiên chất vấn sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp, Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì điều hành phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất đối với Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường.

Các nội dung chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất bao gồm các giải pháp và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững, công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.

Đồng thời với việc Bộ trưởng NNPTNT trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng sẽ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ

Các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn bao gồm Bộ KHĐT, Bộ Tài chính, NHNN, Bộ TNMT, Bộ Công Thương, Bộ GTVT, Bộ GTVT, Bộ KHCN…

Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 đối với Bộ trưởng Bộ VNTTDL Nguyễn Ngọc Thiện. Nội dung chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 bao gồm: Vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội; Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội; Công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ cùng trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ liên quan tới nội dung chất vấn nhóm vấn đề thứ 2. Các Bộ trưởng KHĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ GDĐT trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm ngành, nếu cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sẽ trả lời chất vấn các nội dung thuộc nhóm vấn đề thứ 3. Cụ thể, nội dung nhóm vấn đề này gồm: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên; Thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các bộ trưởng liên quan sẽ cùng trả lời các nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của ngành, nếu cần thiết.

Nhóm vấn đề chất vấn thứ 4 sẽ do Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng trả lời. Với các nội dung chất vấn bao gồm :Giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; Trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các Bộ trưởng, Trưởng ngành liên quan cùng tham gia trả lời chất vấn

Chiều ngày 15/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình – thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ - sẽ phát biểu cuối cùng để làm rõ thêm, đồng thời  và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn trước đó.