3 yếu tố ảnh hưởng đến độ sâu trường ảnh

Khẩu độ, khoảng cách lấy nét và độ dài tiêu cự ảnh hưởng rất lớn đến độ sâu trường ảnh (Depth of Field - DoF).

Dù chỉ là người chụp nghiệp dư, nhưng không quá khó để bạn có những bức ảnh đẹp.

Dù chỉ là người chụp nghiệp dư, nhưng không quá khó để bạn có những bức ảnh đẹp.

3 yếu tố ảnh hưởng đến độ sâu trường ảnh ảnh 1