3 nữ ủy viên Bộ Chính trị: Phái đẹp và nữ quyền lên ngôi

Với 3 nữ ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai, Bộ Chính trị khóa XII lần đầu tiên có nhiều ủy viên nữ nhất từ trước tới nay.
Ba nữ ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu (từ trái qua): Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai
Ba nữ ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu (từ trái qua): Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai

Theo danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khóa XII được công bố sáng nay (28-1) tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII), có 3 ủy viên là nữ, gồm các bà: Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1954, Phó Chủ tịch Quốc hội), Tòng Thị Phóng (sinh năm 1954, Phó Chủ tịch Quốc hội) và Trương Thị Mai (sinh năm 1958, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội).

Với số nữ Ủy viên Bộ Chính trị trên, Bộ Chính trị khóa XII là Bộ Chính trị có nhiều ủy viên nữ nhất từ trước tới nay trong Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị khóa VIII là Bộ Chính trị đầu tiên có ủy viên nữ khi bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ được bầu. Bộ Chính trị khóa XI khi mới được bầu có một ủy viên nữ là bà Tòng Thị Phóng, sau đó bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu bổ sung.

Bộ Chính trị khóa XII có 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị khi Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Tòng Thị Phóng và bà Trương Thị Mai vào Bộ Chính trị. Cả 3 người hiện đều là lãnh đạo tại Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, quê Bến Tre, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Bà Tòng Thị Phóng, quê Sơn La, là Ủy viên Trung ương khóa VII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII.

Bà Trương Thị Mai, quê tỉnh Quảng Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII;  Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; là Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XI, XIII; là Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Theo NLĐ