26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ

Sau mấy lần đi Mỹ, một buổi chiều nhàn rỗi, chẳng biết làm gì, tôi ngồi và thử so sánh vui một vài điểm giữa người Mỹ và người Việt.

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ

Không phải so sánh nào cũng đúng và cũng không có mục đích gì.

Dù thế nào cũng xin những người đọc bài này (cả người Mỹ vàngười Việt) đừng “tự ái” và mọi người có thể thêm vào những so sánh của mình cho vui.

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 1
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 2
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 3
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 4
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 5
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 6
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 7
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 8
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 9
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 10
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 11
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 12
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 13
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 14
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 15
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 16
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 17
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 18
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 19
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 20
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 21
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 22
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 23
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 24
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 25
26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 26

Theo Trí thức trẻ