26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ

Sau mấy lần đi Mỹ, một buổi chiều nhàn rỗi, chẳng biết làm gì, tôi ngồi và thử so sánh vui một vài điểm giữa người Mỹ và người Việt.

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ

Không phải so sánh nào cũng đúng và cũng không có mục đích gì.

Dù thế nào cũng xin những người đọc bài này (cả người Mỹ vàngười Việt) đừng “tự ái” và mọi người có thể thêm vào những so sánh của mình cho vui.

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 1

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 2

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 3

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 4

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 5

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 6

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 7

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 8

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 9

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 10

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 11

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 12

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 13

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 14

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 15

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 16

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 17

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 18

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 19

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 20

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 21

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 22

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 23

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 24

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 25

26 so sánh cười ra nước mắt giữa người Việt và người Mỹ ảnh 26

Theo Trí thức trẻ