23 tỉnh, thành đã kết nối với hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ (VPCP), đến nay đã có 23 tỉnh, thành phố kết nối với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông thử nghiệm hệ thống thông tin quản lý văn bản.
Cùng với TP.HCM và một số tỉnh thành khác, Đà Nẵng cũng đã thực hiện thí điểm kết nối, liên thông với hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ (Trong ảnh: Lễ khánh thành Hệ thống thông tin chính quyền điện tử TP.Đà Nẵng)
Cùng với TP.HCM và một số tỉnh thành khác, Đà Nẵng cũng đã thực hiện thí điểm kết nối, liên thông với hệ thống quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ (Trong ảnh: Lễ khánh thành Hệ thống thông tin chính quyền điện tử TP.Đà Nẵng)

Hôm qua, ngày 22/9/2015, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo kết luận của Phó Chủ nhiệm Lê Mạnh Hà tại cuộc họp về công tác triển khai kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản giữa Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương diễn ra ngày 3/9/2015.

Cùng với đại diện Bộ TT&TT, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Vụ Văn thư Hành chính, Vụ Khoa giáo - Văn xã, Trung tâm Tin học và Sở TT&TT TP.HCM, cuộc họp này còn có sự tham dự của đại diện 2 tập đoàn Viettel và VNPT.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà biểu dương Sở TT&TT TP.HCM đã cùng các đơn vị liên quan tích cực triển khai kết nối phần mềm quản lý văn bản. Đến nay, đã có 23 tỉnh, thành phố kết nối với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông thử nghiệm, đồng thời truyền văn bản thành công giữa TP.HCM và hệ thống giả lập của Văn phòng Chính phủ.

Đối với việc tổ chức, triển khai kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản trong thời gian tới, ông Lê Mạnh Hà yêu cầu phải tiếp tục triển khai kết nối với các tỉnh, thành phố còn lại cùng các bộ, ngành và hoàn thành trước 1/1/2016; thực hiện thử nghiệm truyền văn bản (liên thông) trên hệ thống thực giữa TP.HCM và Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 9/2015.

Kết luận cũng nêu rõ, căn cứ vào kết quả làm việc, khả năng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, trình độ chuyên môn của đơn vị CNTT, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ sẽ lựa chọn đơn vị thiết kế hệ thống kết nối, liên thông văn bản. Bộ TT&TT sẽ thẩm định thiết kế theo đúng quy định.

Vụ Văn thư Hành chính của Văn phòng Chính phủ được giao phối hợp với đơn vị thiết kế, Trung tâm Tin học để xây dựng mô-đun tổng hợp các văn bản đến và văn bản đi, các biểu mẫu báo cáo tình trạng giải quyết hồ sơ theo đúng nghiệp vụ về văn thư hành chính; phối hợp với Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố triển khai nhận-gửi văn bản điện tử với sự hỗ trợ của các Sở TT&TT, Trung tâm Tin học và Cục CNTT các bộ, ngành.

Phó Chủ nhiệm chỉ đạo trong tháng 9/2015, thành lập Nhóm triển khai nội bộ tại Văn phòng Chính phủ do lãnh đạo Vụ Văn thư Hành chính là trưởng nhóm, có sự tham gia của Vụ Khoa giáo - Văn xã, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Trung tâm Tin học. Đơn vị triển khai tại các bộ, ngành, địa phương sẽ được thành lập sau, nòng cốt là Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, Sở TT&TT TP.HCM, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn VNPT; tại các địa phương sẽ bổ sung Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT&TT và các doanh nghiệp CNTT đang triển khai tại địa phương.

Theo ITCNews