Infographic 16 dấu mốc trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ từ bình thường hóa đến đối tác toàn diện sau hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo Vietnam+