151 Đảng viên ở Đà Nẵng bị kỷ luật trong năm 2015 đến nay

VietTimes -- Trong năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016, toàn Đảng bộ Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật đối với 151 trường hợp đảng viên và 2 tổ chức đảng vi phạm.
Trong năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016, toàn Đảng bộ Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật đối với 151 trường hợp đảng viên và 2 tổ chức đảng vi phạm.
Trong năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2016, toàn Đảng bộ Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật đối với 151 trường hợp đảng viên và 2 tổ chức đảng vi phạm.

Số liệu được Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại buổi làm việc của Thành ủy Đà Nẵng với Đoàn Uỷ ban Kiểm tra Trung ương diễn ra vào sáng nay 14/6. Trong đó, có 111 trường hợp Đảng viên bị khiển trách, 23 trường hợp bị cảnh cáo, 3 trường hợp bị cách chức và 14 trường hợp bị khai trừ Đảng. Bên cạnh đó còn có 2 tổ chức đảng vi phạm bị khiển trách và cảnh cáo do có những sai phạm trong quản lý, điều hành.

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015, 2016, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra và 2 đoàn giám sát đối với 24 tổ chức đảng; thành lập 1 đoàn công tác kiểm tra, giám sát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội từ năm 2011-2014 tại các sở, ban, ngành, địa phương.

Đặc biệt, cấp Ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 644 tổ chức đảng, 2.010 đảng viên; giám sát 146 tổ chức đảng, 300 đảng viên với các nội dung về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 31 đảng viên và 2 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 397 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 40 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; 18 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 501 tổ chức đảng về thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề đối với 128 đảng viên và 118 tổ chức đảng; xem xét, giải quyết 18 đơn tố cáo và 01 đơn khiếu nại kỷ luật Đảng. Trong quá trình thi hành kỷ luật, Ủy ban các cấp đã làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm nên không có khiếu nại kỷ luật.

Đến nay, toàn thành phố có 252 Ủy ban kiểm tra cơ sở và 1.008 thành viên; 56 phường, xã đều có cán bộ kiểm tra chuyên trách; 20 Ủy ban kiểm tra các quận, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc với 121 thành viên Ủy viên.