1.166 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tính đến ngày 18/3, 63 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành việc hiệp thương lần hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN
Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Tính đến ngày hôm nay, 63 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành việc hiệp thương lần hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 1.166 người đã được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai. 

Ở Trung ương, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đã biểu quyết nhất trí thông qua Danh sách sơ bộ 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương. Cụ thể, các cơ quan Đảng được phân bổ 11 đại biểu, giới thiệu 12 đại biểu; cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan Tư pháp được phân bổ 5 đại biểu, giới thiệu 5 đại biểu; cơ quan Quốc hội được phân bổ 114 đại biểu, giới thiệu 113 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân bổ 18 đại biểu, giới thiệu 17 đại biểu; Bộ Quốc phòng được phân bổ 15 đại biểu, giới thiệu 15 đại biểu; Bộ Công an được phân bổ 3 đại biểu, giới thiệu 3 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước được phân bổ 1 đại biểu, giới thiệu 1 đại biểu; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ 31 đại biểu, giới thiệu 31 đại biểu. 

Tổng hợp sơ bộ của phóng viên thường trú TTXVN tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cho thấy: sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các tỉnh, thành phố đã có 969 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 7.462 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Trong đó, số người tự ứng cử tăng hơn so với nhiệm kỳ trước, nhất là ở hai thành phố lớn Hà Nội (48 người) và Thành phố Hồ Chí Minh (73 người). 

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha, đây là tín hiệu tốt vì số người tự ứng cử tăng lên sẽ giúp cho Mặt trận Tổ quốc các cấp có thêm nhiều lựa chọn để qua hiệp thương giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân các cấp.

Nhìn chung, theo nhận định của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân gửi đến đều được các cơ quan, đơn vị làm đúng, đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục và quy trình, đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, đúng luật, đạt yêu cầu cơ bản về cơ cấu, thành phần do Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã quyết định.

Sau hiệp thương lần thứ hai, từ ngày 20/3 đến 12/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc về người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17/4/2016.

Theo TTXVN