62,6%  người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp

62,6% người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp

- Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam thuộc nhóm những nước nhanh nhất thế giới, và điều này đặt ra thách thức vô cùng lớn, đặc biệt trong bối cảnh có tới 62% người cao tuổi ở Việt Nam vẫn chưa có lương hưu hoặc chưa được nhận trợ cấp xã hội.
Close