Xem xét thận trọng đề nghị thoái vốn của VTV tại VSTV

VietTimes -- Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) là doanh nghiệp liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài. Hoạt động của VSTV liên quan đến lĩnh vực báo chí, tư tưởng văn hóa nên vấn đề cần được xem xét khẩn trương, nhưng phải thận trọng, đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Khách đăng ký thuê bao K+ ở một đại lý tại Hà Nội/ Ảnh: Tuoitre.vn
Khách đăng ký thuê bao K+ ở một đại lý tại Hà Nội/ Ảnh: Tuoitre.vn

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về chủ trương thoái vốn và đề án tái cơ cấu Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng việc tái cơ cấu VSTV là cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam VSTV là doanh nghiệp liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài. Hoạt động của Công ty liên quan đến lĩnh vực báo chí, tư tưởng văn hóa nên vấn đề cần được xem xét khẩn trương, nhưng phải thận trọng, đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì với Bộ Tư pháp thẩm tra hồ sơ liên quan đến hợp động liên doanh và điều lệ của Công ty VSTV, có ý kiến đánh giá độc lập, đề xuất phương án xử lý bảo đảm tối đa lợi ích của phía Việt Nam. Trong đó, hướng dẫn đàm phán lại với phía nước ngoài, gửi VTV và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, yêu cầu VTV mời kiểm toán Nhà nước làm rõ thực trạng tài chính, tình hình kinh doanh, chi phí hoạt động của VSTV. Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến liên quan bằng văn bản và ý kiến phát biểu tại cuộc họp, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của VSTV để hoàn thiện báo cáo đến năm 2018 để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2019.

Trong đó, làm rõ khía cạnh pháp lý, xem xét khả năng điều chỉnh hợp đồng liên doanh và điều lệ công ty để có phương án xử lý phù hợp với pháp luật, tính toán rủi ro pháp lý và đề xuất chọn phương án lựa chọn để xử lý, dự kiến triển vọng tương lai của công ty.

Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam VSTV - truyền hình số vệ tinh K+ được thành lập năm 2009, bằng vốn góp liên doanh giữa Đài truyền hình Việt Nam (VTV) góp 51% và Canal+ (Pháp) góp 49%.