Xây dựng TP Điện Biên Phủ là đô thị hạt nhân

VietTimes -- Thành phố Điện Biên Phủ là đô thị hạt nhân, động lực phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.
TP. Điện Biên Phủ (Ảnh: Internet)
TP. Điện Biên Phủ (Ảnh: Internet)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu xây dựng vùng tỉnh Điện Biên phát triển ổn định, bền vững, gắn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội với bảo đảm Quốc phòng - an ninh và ổn định chính trị.

Cụ thể, đến năm 2035, hệ thống đô thị của tỉnh Điện Biên phân bố hợp lý, trong đó thành phố Điện Biên Phủ là đô thị hạt nhân, động lực phát triển của vùng; có sức lan tỏa mạnh đến các đô thị khác trong tỉnh, trong vùng Tây Bắc; thị xã Mường Lay là đô thị trọng điểm của vùng kinh tế sinh thái sông Đà. Các thị trấn huyện lỵ là đô thị động lực của vùng huyện; khu vực nông thôn phát triển bền vững theo mô hình nông thôn mới.

Xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, ổn định và phát triển toàn diện; khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, các tiềm năng, thế mạnh về du lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu nhằm phát triển kinh tế, thực hiện tăng trưởng xanh, thân thiện với môi trường, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ các vùng cảnh quan thiên nhiên, các vùng sản xuất, môi trường và sinh thái tự nhiên.

Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ Quy hoạch phải đánh giá, phân tích thực trạng, tiềm năng, nguồn lực phát triển vùng như điều tra, khảo sát, thu thập, phân tích đánh giá số liệu hiện trạng; đánh giá thực trạng khai thác, phát triển du lịch tại khu di tích quốc gia Điện Biên Phủ - Mường Phăng và các khu vực khác trong tỉnh; đánh giá thực trạng xây dựng dọc các trục hành lang kết nối...

Đồng thời, dự báo quy mô phát triển vùng tỉnh; xác lập các phân vùng phát triển không gian phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thuộc vùng và phân vùng của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; định hướng phát triển không gian vùng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; định hướng phát bảo tồn và bảo vệ di sản...

X.T