Vingroup hoàn tất chuyển đổi 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

VietTimes -- Tính đến ngày 16/3, Vingroup đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu (nợ) cho trái chủ thành cổ phần (vốn) của VIC và hủy bỏ niêm yết toàn bộ số trái phiếu đó trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Vingroup hoàn tất chuyển đổi 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

CTCP Tập đoàn Vingroup vừa công bố tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Đáng chú ý trong đó, Hội đồng quản trị Vingroup đã phát hành báo cáo số 08/2016/BC-HĐQT-Vingroup, gửi Đại hội đồng cổ đông để báo cáo tình hình phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế và đề nghị phê duyệt các vấn đề liên quan.

Báo cáo cho hay, trong năm 2012, Vingroup đã hoàn thành việc phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế và niêm yết số trái phiếu này trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGT–ST). Đây là số trái phiếu phát hành tháng 7/2012 thời hạn 5 năm, là trái phiếu không được bảo đảm và có mức lãi suất cố định 5%/năm.

Tính đến ngày 16/3, Vingroup đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu cho trái chủ thành cổ phần của VIC và hủy bỏ niêm yết toàn bộ số trái phiếu đó trên SGT–ST.

Tập đoàn Vingroup hiện đang được phép duy trì mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 20% tổng số cổ phần đã phát hành để dự trữ cho việc chuyển đổi trái phiếu và dự phòng cho kế hoạch phát hành bổ sung, chào bán và niêm yết số cổ phần phổ thông ra nước ngoài.

Nay toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu đã hoàn tất chuyển đổi thành cổ phần, HĐQT công ty trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài xuống 10%. Mục đích việc giảm tỷ lệ phong tỏa nhằm dự phòng cho các kế hoạch phát hành và niêm yết thêm cổ phần lên quan đến nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi hoàn thành các kế hoạch, Vingroup sẽ tính toán và xác định lại tỷ lệ phong tỏa và làm việc với cơ quan nhà nước để điều chỉnh tỷ lệ phong tỏa phù hợp.

Vingoup hiện là một trong những tổ chức kinh tế tích cực phát hành trái phiếu nhất Việt Nam hiện nay. Gần nhất, hạ tuần tháng 2/2016. Tập đoàn Vingroup cũng đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước có lãi suất cố định, không có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm với lãi suất lần lượt là 7,75% và 8,5%, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF, một quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Được biết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Vingroup sẽ được tiến hành vào 8h30 Thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. 

X.T