Vinaconex sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 28/6

VietTimes -- Sau khi tạm hoãn tổ chức vào ngày 23/4, HĐQT Vinaconex vừa thông qua việc “dời” lịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tới ngày 28/6/2019. Danh sách cổ đông tham dự họp cũng sẽ được “chốt lại" vào ngày 10/6/2019. Nhấn mạnh là ngày 10/6, chứ không phải 14/6 - như một số thành viên HĐQT đã đề nghị.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã CK: VCG) vừa thông qua quyết định số 350/2019/QĐ-HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2019 lập ngày 8/4/2019 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và chương trình họp ĐHĐCĐ TN năm 2019.

Theo đó, Vinaconex sẽ tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ TN năm 2019 vào 8h ngày 28/6/2019, tại phòng 2104, tầng 21, tòa nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày đăng ký cuối cùng) là ngày 10/6/2019.

Nội dung chương trình họp dự kiến bao gồm: Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019; Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018…

Như VietTimes từng đề cập, ngày 13/5/2019, Tổng Giám đốc Vinaconex đã có tờ trình gửi HĐQT phê duyệt hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2019 được lập ngày 8/4/2019 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và chương trình họp.

TV HĐQT Vinaconex muốn “chốt lại” danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2019

Phản hồi về tờ trình này, một số thành viên HĐQT Vinaconex nhận định nội dung dự kiến họp tại ĐHĐCĐ TN năm 2019 theo đề xuất của CEO là những nội dung mang tính thủ tục và có thể xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung dự kiến sẽ được trình cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 được tổ chức ngày 28/6/2019 của Vinaconex (Nguồn: VCG)

Nội dung dự kiến sẽ được trình cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 được tổ chức ngày 28/6/2019 của Vinaconex (Nguồn: VCG)

Họ đề nghị chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho đến khi nội bộ Vinaconex đạt được sự thống nhất trong quản trị điều hành.

Theo quan điểm của các thành viên HĐQT này, sau khi các cổ đông lớn đạt được sự đồng thuận, việc tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2019 của Vinaconex sẽ đi vào thực chất, các nội dung trình cổ đông thông qua sẽ đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Theo đó, họ đề nghị ngày công bố thông tin về chốt danh sách cổ đông là ngày 25/5/2019 và ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông) là ngày 14/6/2019 trong trường hợp các thành viên khác trong HĐQT đại diện cho cổ đông An Quý Hưng (Công ty TNHH An Quý Hưng - PV) lấy quyền đa số vẫn quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 28/6/2019.

Tuy nhiên, căn cứ theo quyết định số 350/2019/QĐ-HĐQT mà HĐQT Vinaconex vừa thông qua ngày 20/5/2019, các đề nghị trên đã không nhận được sự đồng thuận của đại đa số thành viên.

Được biết, danh sách HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2017 - 2022 bao gồm 7 thành viên là: ông Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đông, Đào Ngọc Thanh, Thân Thế Hà, Dương Văn Mậu, Nguyễn Hữu Tới và Nguyễn Quang Trung.

Trong đó, ông Đào Ngọc Thanh đang giữ vai trò là Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Xuân Đông, bên cạnh vai trò Thành viên HĐQT, đang nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc của Vinaconex.

Các ông Đào Ngọc Thanh và Nguyễn Xuân Đông đều có nhiều mối liên hệ với An Quý Hưng - cổ đông lớn đang nắm giữ tới 57,71% vốn điều lệ của Vinaconex./.

Trước đó, Vinaconex đã có thông báo tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2019 vào ngày 23/4/2019, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 8/4/2019.

Tuy nhiên, ngày 27/3/2019, Vinaconex nhận được Thông báo thụ lý việc kinh doanh thương mại số 505/TB-TA và Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT của TAND Quận Đống Đa (Tp. Hà Nội).

Do Hội đồng quản trị (HĐQT) - người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp - bị buộc tạm dừng hoạt động, ngày 11/4/2019, Vinaconex đã có thông báo tạm hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2019 theo kế hoạch vào ngày 23/4/2019.

Đồng thời, Vinaconex cũng gửi văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Hà Nội xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2019 và được chấp thuận gia hạn họp đến trước ngày 30/6/2019.

Đến ngày 25/4/2019, sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, TAND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 06/2019/QĐST-KDTM để đình chỉ việc xét Đơn yêu cầu giải quyết việc Kinh doanh thương mại thụ lý số 29/2019/TLST-KDTM và Quyết định số 01/2019/QĐ-HBBPKCTT để hủy bổ biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Vinaconex tạm dừng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ.

Do vậy HĐQT Vinaconex đã được phép hoạt động bình thường trở lại và sẽ phải tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2019 trước ngày 30/6/2019.

“Theo quy định tại Khoản 1, điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 18.2, Điều 18 Điều lệ Vinaconex thì “Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ”. Do vậy, danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lập ngày 8/4/2019 tới nay không còn phù hợp” - Vinaconex cho biết trong thông báo.

Do đó, HĐQT Vinaconex đã có quyết định hủy danh sách cổ đông dự họp được lập ngày 8/4/2019 và thực hiện lập lại danh sách phù hợp với ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN mới./.