Vigecam bổ sung, làm rõ thông tin về hai lô đất tại Vũng Tàu

VietTimes -- Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp (Vigecam) mới có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) về việc bổ sung, làm rõ thông tin doanh nghiệp cổ phần hóa.
Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - Vigecam. (Nguồn: Internet)
Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - Vigecam. (Nguồn: Internet)
Công văn có số hiệu 98/VTNN-TGV, đề ngày 27/04/2017 và được ký bởi ông Nguyễn Trường Thắng - TGĐ Vigecam, thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Theo đó, ngày 19/04/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã thực hiện công bố thông tin các tài liệu liên quan đến bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Vigecam.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, Vigecam xin bổ sung, làm rõ thêm thông tin liên quan đến tài sản là 02 lô đất tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong Bản Công bố thông tin trang 30 – 31, mục V.6. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp như sau:

-          Căn cứ pháp lý, những vấn đề tồn tại: “Tài sản có nguồn gốc từ Ngân hàng TMCP Việt Hoa bàn giao cho Tổng công ty theo Biên bản thỏa thuận số 645/BBTT-TCT-VHNH ngày 12/10/2004 và Biên bản số 14/BBTT-NHVH-TCTVTNN ngày 11/11/2016 để bù trừ khoản nợ của Ngân hàng TMCP Việt Hoa đối với TCT. Được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tháng 8/2016. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/10/2043”.

-          Giá trị sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: “Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/3/2015, Tổng công ty chưa nhận bàn giao và chưa quản lý, sử dụng 02 lô đất này. Vì vậy, trong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp không tính giá trị tài sản này khi kiểm kê, đánh giá lại nhà cửa, vật kiến trúc mà thể hiện công nợ phải thu của Ngân hàng TMCP Việt Hoa số tiền là 5.922.023.299 đồng khi thực hiện đánh giá lại công nợ phải thu. Đến tháng 8/2016, Tổng công ty đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 lô đất trên vào ngày 25/08/2016. Sau đó, Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Ngân hàng TMCP Việt Hoa có Biên bản đối trừ, xử lý công nợ ngày 11/11/2016 về việc thanh toán nợ giữa Ngân hàng TMCP Việt Hoa và Tổng công ty Vật tư nông nghiệp. Giá trị của tài sản sẽ được xác định bổ sung vào giá trị phần vốn Nhà nước khi quyết toán bàn giao sang công ty cổ phần.

Như vậy, theo các thông tin mới được Vigecam bổ sung thì đến ngày 11/11/2016 – tức là hơn 12 năm sau ngày tổng công ty này chính thức thỏa thuận việc chuyển giao với Ngân hàng Việt Hoa -  thì các vấn đề có liên quan mới được giải quyết dứt điểm.

Được biết, hai lô đất trên lần lượt có diện tích 2.188,7 m2 và 7.285,3 m2.

Bản công bố thông tin cho thấy, đây không phải là lô đất duy nhất có liên quan đến Ngân hàng Việt Hoa mà Vigecam đang quản lý. Đó còn làm lô đất tại số 166-168-170 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Lô đất có diện tích 554,94 m2; Tài sản trên đất có một dãy nhà 01 tầng và 01 nhà 02 tầng; Hiện được Vigecam cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao thuê, thời hạn thuê đến hết năm 2018.

Tương tự hai lô đất tại Vũng Tàu, Vigecam cũng được chuyển giao lô đất này theo Biên bản thỏa thuận số 645/BBTT-TCT-VHNH ngày 12/10/2004 về việc thanh toán nợ giữa hai bên.

Tuy nhiên, theo Vigecam, hồ sơ lô đất này hiện đang bị thất lạc nên Tổng công ty chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vigeacam đã có văn bản đề nghị được tiếp tục quản lý và sử dụng lô đất tại 166- 168-170 Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh theo phương án sử dụng đất hiện tại, nhưng đến thời điểm hiện nay, Tổng công ty chưa nhận được ý kiến của UBND TP.

Nên biết, các lô đất vừa kể chỉ là 3 trong tổng số 7 lô đất nhiều giá trị mà Vigecam đang giữ quyền quản lý, sử dụng trên khắp cả nước. Bao gồm: 4 lô tại Hà Nội, 2 lô tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 1 lô tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đó là chưa kể tới thửa đất 88.880 m2 tại xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã được Vigecam thực hiện góp vốn, thành lập Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp GFS Việt Nam để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK công suất 360.000 tấn/năm tại Thủy Nguyên – Hải Phòng. Tỷ lệ cổ phần Vigecam nắm giữ tại Công ty này là 26%./.