Vài điều về Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không -- cổ đông chiến lược của Vigecam
Cổ phần hóa Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (Vigecam):

Vài điều về Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không -- cổ đông chiến lược của Vigecam

VietTimes – Tuy vẫn mang thương hiệu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không (VNI), ẩn chứa phần nào hơi hướng của hãng bay đã thành lập nên nó, song thực tế, các cổ đông sáng lập nên VNI đã thoái toàn bộ vốn tại công ty bảo hiểm này từ cách đây khá lâu…
Cổ phần hóa Vigecam: Bóng hình “bầu” Hiển...

Cổ phần hóa Vigecam: Bóng hình “bầu” Hiển...

VietTimes – Năm 2015, Vegetexco được cổ phần hóa, rồi sau đó trở thành một doanh nghiệp trong hệ sinh thái doanh nghiệp của “bầu” Hiển. Bây giờ, người ta lại nhìn thấy đâu đó bóng hình của “ông bầu” này trong câu chuyện cổ phần hóa Vigecam – cũng là một tổng công ty trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.