Vietcombank muốn bầu bổ sung thành viên HĐQT, trình phương án tăng vốn năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vietcombank dự trình ĐHĐCĐ xem xét việc kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn năm 2021, phương án tăng vốn năm 2023, và bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Vietcombank muốn kéo dài phương án tăng vốn năm 2021
Vietcombank muốn kéo dài phương án tăng vốn năm 2021

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank – Mã CK: VCB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, dự kiến diễn ra vào ngày 30/1/2023.

Theo đó, Vietcombank dự trình cổ đông xem xét việc kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và phương án tăng vốn năm 2023.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Vietcombank đã thông qua phương án tăng vốn gồm 2 cấu phần.

Cụ thể, Vietcombank sẽ phát hành 1.023,6 triệu cổ phiếu (tương đương 27,6% số lượng cổ phiếu phát hành) để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ nâng lên từ 37.088,7 tỉ đồng lên 47.325,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Vietcombank sẽ tiến hành tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tối đa 6,5% số cổ phần lưu hành, tương đương với khối lượng phát hành là 307,6 triệu cổ phiếu.

Trong đó, nhà băng này dự kiến phát hành 46,1 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược Ngân hàng Mizuho Nhật Bản để giữ tỷ lệ sở hữu tối thiểu 15% và phát hành 261,4 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư khác.

Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của Vietcombank có thể tăng lên mức 50.401,4 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành Vietcombank (Ảnh: Vietcombank)

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành Vietcombank (Ảnh: Vietcombank)

Tại ĐHĐCĐ bất thường, Vietcombank cũng trình cổ đông xem xét nội dung bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành - vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sinh năm 1974, ông Nguyễn Thanh Tùng là Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

Ông Tùng công tác tại Vietcombank từ tháng 1/1997 tới nay, kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng, kể như: Giám đốc Chi nhánh Tây Hồ (12/2015 - 4/2017), Giám đốc khối bán buôn kiêm Giám đốc ban khách hàng doanh nghiệp trụ sở chính (12/2017 - 4/2019), Phó Tổng giám đốc phụ trách khối bán buôn (4/2019 - 8/2021).

Đến tháng 8/2021, ông Tùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank./.