SSI: Vietcombank cần thiết phải tăng vốn

SSI: Vietcombank cần thiết phải tăng vốn

VietTimes – Quan điểm cho vay thận trọng và quản lý rủi ro chặt chẽ đã phần nào giúp Vietcombank hạn chế sự suy giảm về NIM trong ngắn hạn, nhưng với hệ số CAR chỉ ở mức 9,35% thì ngân hàng này cần phải tăng vốn, theo SSI.