Vietcombank cấp tập mở 6 chi nhánh mới

VietTimes – Ngân hàng Nhà nước cấp cho Vietcombank liền một lúc 6 công văn chấp thuận thành lập chi nhánh mới.
Vietcombank cấp tập mở 6 chi nhánh mới

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (HSX: VCB) vừa có văn bản số 2424/VCB-CL&TKTH công bố thông tin về việc được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận thành lập các chi nhánh mới.

Theo đó, ngày 01/03/2015, Vietcombank đã nhận được Công văn của NHNN về việc chấp thuận VCB thành lập một số chi nhánh mới. Cụ thể như sau:

Chi nhánh Nam Hải Phòng (Công văn số 1123/NHNN-TTGSNH);

Chi nhánh Nam Đà Nẵng (Công văn số 1124/NHNN-TTGSNH);

Chi nhánh Phú Quốc (Công văn số 1125/NHNN-TTGSNH);

Chi nhánh Tp. Hưng Yên (Công văn số 1126/NHNN-TTGSNH);

Chi nhánh Bình Phước (Công văn số 1127/NHNN-TTGSNH);;

Văn phòng đại diện Trụ sở chính tại khu vực phía Nam đặt tại Tp. HCM (Công văn số 1128/NHNN-TTGSNH).

Liên quan đến hoạt động của Vietcombank, được biết, tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 673.200 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2014, đạt 104,9% kế hoạch đặt ra.

Huy động vốn đạt 500.799 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2014, đạt 106,5% kế hoạch đặt ra.

Dư nợ tín dụng (bao gồm trái phiếu DN) đạt 395.054 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2014, đạt 105,1% kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ nợ xấu đạt 1,76%.

Lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro đạt 12.705 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2014 và lợi nhuận trước thuế đạt 6.655 tỷ đồng, lãi hợp nhất đạt 6.829 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2014.

H.V