Video: Trong mắt người Việt, Obama là ai?

Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ trong mắt người dân Việt Nam là chính trị gia giỏi, thân thiện với nhân dân và yêu chuộng hòa bình.
Video: Trong mắt người Việt, Obama là ai?

Theo VnExpress