Infographic Những thông tin chưa biết về chuyên cơ của Tổng thống Mỹ

Chỉ có hai chiếc chuyên cơ phục vụ nhu cầu đi lại của Tổng thống Mỹ. Chúng có tên gọi là Air Force One. Một chiếc mang số hiệu 28000 và chiếc còn lại mang số hiệu 29000.

Những thông tin cơ bản về chiếc Air Force One, được thể hiện trên đồ họa:

Theo Vietnamplus