Video: Không thể tin dù đó là sự thật

VietTimes -- Cầu dây văng lượn như sóng, đi vào tâm vòi rồng, chiến đấu cơ rơi ngay trên bãi tắm... Dù bạn không tin nhưng đó là sự thât.
Cây cầu biết "khiêu vũ" này đã có từ năm 1940.
Cây cầu biết "khiêu vũ" này đã có từ năm 1940.

Có lẽ lần đầu xem những hình ảnh dưới đây, bạn sẽ cho đó chỉ đơn thuần là những sản phẩm được tạo dựng bằng kỹ sảo.

Song, dù bạn không tin thì đó vẫn là sự thực, thực 100%.

Không thể tin dù đó là sự thật.
 T.H