Vì sao Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam 1979?

Ngày 5/3/1979 là ngày Việt Nam ban bố lệnh tổng động viên kêu gọi thanh niên cả nước tòng quân bảo vệ biên giới phía Bắc.
Vì sao Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam 1979?

Cũng đúng ngày này Trung Quốc tuyên bố hoàn thành cuộc chiến, rút quân về nước. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 không đơn giản kết thúc sau ngày "tổng động viên" đó, dư âm vẫn còn dai dẳng những thập kỷ sau đó.

Theo VTC14