VAMC giảm lãi suất nợ xấu bằng ngoại tệ

Trong quý I.2016, VAMC giảm lãi suất đối với các khoản nợ mua bằng USD và EUR. Như vậy, trong hai quý liên tiếp, VAMC đã giảm 0,9% lãi suất đối với các khoản nợ mua bằng EUR. Tuy nhiên, VAMC vẫn giữ nguyên lãi suất đối với các khoản nợ mua bằng VND.  
Lãi suất với EUR giảm xuống còn 4,8% (tức là giảm 0,6% so với quý trước). Lãi suất USD giảm 0,1% còn 4,2%.
Lãi suất với EUR giảm xuống còn 4,8% (tức là giảm 0,6% so với quý trước). Lãi suất USD giảm 0,1% còn 4,2%.

VAMC vừa thông báo về mức lãi suất điều chỉnh đối với các khoản nợ xấu đã mua và được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý I.2016 (từ ngày 1.1.2016 đến ngày 31.3.2016). Theo đó, VAMC đã giảm lãi suất đối với các khoản nợ mua bằng USD và EUR, riêng lãi suất đối với đồng VND vẫn giữ nguyên. 

Cụ thể, lãi suất đối với VND áp dụng trong quý I.2016 là 9,6% (giữ nguyên so với quý IV/2015). Lãi suất với EUR giảm xuống còn 4,8% (tức là giảm 0,6% so với quý trước). Lãi suất USD giảm 0,1% còn 4,2%.

Theo ông Nguyễn Hữu Thủy – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc VAMC cho biết đến 31.12.2015, lũy kế số dư nợ gốc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt là 243.335 tỉ đồng với giá mua 207.909 tỉ đồng. 

Cùng với việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC đã tích cực tham gia xây dựng phương án mua, bán nợ theo giá thị trường, tạo tiền đề để hình thành thị trường mua bán nợ thứ cấp mà trong đó VAMC sẽ là tổ chức trung tâm của thị trường.

Đồng thời, VAMC tiếp tục phối hợp với các TCTD, làm việc với khách hàng và các bên liên quan nhằm thực hiện các biện pháp xử lý nợ phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng khoản nợ. Kết quả thu hồi nợ đạt 17.757 tỉ đồng. Lũy kế từ năm 2013 đến 31.12.2015, tổng số thu hồi nợ đạt 22.783 tỉ đồng (bao gồm thu từ bán nợ, bán tài sản bảo đảm.

Theo Lao Động