Ông Chu Ngọc Anh hứa gì khi nhậm chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội?

Ông Chu Ngọc Anh hứa gì khi nhậm chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội?

VietTimes – Không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
Nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 từ bệnh viện, nhà hàng
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội:

Nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 từ bệnh viện, nhà hàng

VietTimes – Ý thức tuân thủ các biện pháp phòng dịch của người dân trong đợt chống dịch này không bằng đợt trước, nhất là tại các nhà hàng, quán ăn... Vì thế, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện và lây lan từ các bệnh viện và các cơ sở nhà hàng trong thời gian tới là rất cao.