UBND TP Hà Nội đề xuất đầu tư 52 dự án trọng điểm

VietTimes -- UBND TP Hà Nội đề xuất HĐND TP thực hiện 52 dự án, công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 503.374 tỷ đồng giai đoạn 2016-2020.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 209/BC-UBND về danh mục các dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020 trình HĐND thành phố thông qua.

Theo đó, căn cứ danh mục dự kiến công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020 đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, trên cơ sở chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, căn cứ các tiêu chí xác định công trình trọng điểm, khả năng cân đối và huy động nguồn vốn, UBND thành phố đã rà soát và đề xuất danh mục dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, tổng số công trình trọng điểm giai đoạn này là 52 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 503.374 tỷ đồng, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 khoảng 217.468 tỷ đồng.

Để thực hiện hiệu quả các dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020, UBND TP Hà Nội cho rằng cần tập trung các giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư đáp ứng nhu cầu đầu tư cho các công trình trọng điểm trong những năm tới.

Cụ thể, ưu tiên tập trung phân bổ vốn xây dựng cơ bản cho các dự án, công trình trọng điểm. Áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt vốn cho giải phóng mặt bằng, cho phép giải ngân theo phương án giải phóng mặt bằng được duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao kế hoạch. Xây dựng đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô để bổ sung vốn cho các dự án, công trình trọng điểm.

Ngoài ra, cần rà soát phương án xác định quỹ đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn cho các công trình trọng điểm của thành phố.

Thành phố xác định một số quỹ đất tập trung để đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất tạo quỹ đầu tư các công trình trọng điểm như: Tập trung làm rõ quy hoạch, xác định ranh giới để tổ chức đầu thầu, đấu giá và giao các đơn vị triển khai thực hiện. Quyết liệt triển khai các dự án đã có hiệp định, đảm bảo giải ngân vốn ODA phù hợp với tiến độ cam kết. Rà soát, xác định đủ quỹ đất, triển khai thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết quỹ đất thanh toán các dự án theo hình thức hợp đồng BT và quỹ đất để thực hiện các dự án BOT, BTO, PPP trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Từ năm 2010 đến tháng 6/2016, trên địa bàn TP có 3.073 dự án phải thực hiện thu hồi đất. Trong đó, thành phố đã hoàn thành GPMB 1.711 dự án, với tổng diện tích đất hơn 8.462ha, chi trả hơn 54.829 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 213.554 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và bố trí tái định cư cho 9.924 hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở.

Trong giai đoạn tới, Hà Nội đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành GPMB khoảng 2.700 dự án (trong đó có 52 dự án, công trình trọng điểm) với diện tích thu hồi đất gần 6.000ha, liên quan tới trên 80.000 hộ dân, số tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 60.000 tỷ đồng, cần bố trí tái định cư cho khoảng 19.000 hộ dân.

Hà Nội xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định cuộc sống cho người bị thu hồi đất, bảo đảm bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; Giảm dần các vụ việc khiếu kiện, không để phát sinh “điểm nóng” và tình trạng khiếu kiện đông người do nguyên nhân thu hồi đất, GPMB.