Từ 14/9, đoàn Chính phủ kiểm tra tại EVN

VietTimes -- Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong thời gian từ 01/01/2015 đến 10/9/2016.
Sau 2 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, EVN sẽ bị Nhà nước thanh tra - (Ảnh minh họa).
Sau 2 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, EVN sẽ bị Nhà nước thanh tra - (Ảnh minh họa).

Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định 199/QĐ-TCTTTg của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ.

Dự kiến, Đoàn sẽ kiểm tra EVN từ ngày 14/9/2016.

Đoàn kiểm tra do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà làm Trưởng đoàn. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục làm Phó trưởng đoàn.

Các thành viên của Đoàn kiểm tra gồm Thứ trưởng Bộ KHĐT Đào Quang Thu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Phó Tổng thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Đinh Dũng Sỹ; Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Vũ Thiện Vương; Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thị Loan.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm rà soát, đôn đốc cơ quan được kiểm tra trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao EVN, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra, trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016.

Trước đó, trong 2 ngày, từ 25-26/8/2016, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại 2 Bộ KHĐT và Tài chính.