Triển lãm là cơ hội để đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

VietTimes – Đây là chia sẻ của ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, tại Triển lãm ảnh, tư liệu về các dân tộc và tôn giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Các đại biểu cắt băng khai mạc buổi triển lãm. Ảnh Mic

Các đại biểu cắt băng khai mạc buổi triển lãm. Ảnh Mic

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Triển lãm ảnh, tư liệu về các dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam, từ ngày 21 - 23.12.2021.
Đây là hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc; các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Triển lãm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Hà Giang là tỉnh biên giới có 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 87,7%. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin lành) được Nhà nước công nhận, với trên 29 nghìn tín đồ, đăng ký sinh hoạt ở 11 huyện, thành phố.

Triển lãm là cơ hội đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc. Ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH và trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ quê hương, đất nước.

Phát biểu tại Triển lãm, đại diện Bộ TT&TT, ông Hoàng Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, nhấn mạnh: Trên suốt chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số với quan điểm, nguyên tắc nhất quán và xuyên suốt: các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi phải được phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh; hệ thống chính trị ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số phải được xây dựng, củng cố và phát triển từng bước vững chắc... Việt Nam luôn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật; các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo được phát huy.

Triển lãm lần này được thể hiện qua hình ảnh, sách, báo, phim tư liệu, chia thành 6 chủ đề chính và được phân làm 4 khu trưng bày. Khu trưng bày 1: Đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững. Khu trưng bày 2: Hình ảnh, tư liệu về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam. Khu trưng bày 3: Đấu tranh chống lợi dụng về dân tộc và tôn giáo. Khu trưng bày 4: Hình ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo của tỉnh Hà Giang. Sau khi tổ chức triển lãm tại thành phố Hà Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trao tặng, bàn giao toàn bộ tư liệu, hiện vật, tranh trưng bày cho UBND tỉnh để tiếp tục triển khai tổ chức triển lãm tại các huyện trên địa bàn