Trái phiếu chính phủ bị ế

Lần đầu tiên sau khoảng 4 năm qua đã có phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ không bán được đồng nào. Phiên đấu thầu chào bán 2.000 tỉ đồng trái phiếu Kho bạc nhà nước kỳ hạn 5 và 10 năm hôm qua 26-5 đã thất bại.
Theo dõi giao dịch trái phiếu chính phủ tại HNX.
Theo dõi giao dịch trái phiếu chính phủ tại HNX.

Gần đây nhiều phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ của Kho bạc nhà nước trầm lắng, số tiền thu về so với khối lượng chào bán ra rất thấp song đây là phiên đấu thầu đầu tiên Kho bạc nhà nước không huy động được đồng nào.

Trước đó, trong hai tuần qua, ngoài các phiên đấu thầu trái phiếu của Kho bạc nhà nước còn có thêm các phiên đấu thấu trái phiếu của Ngân hàng chính sách xã hội. Song các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính vẫn nhắm tới mua trái phiếu ngắn hạn trong khi trái phiếu kỳ hạn 15 năm, 10 năm bán rất chậm.

Các phiên gọi thầu trái phiếu của Kho bạc nhà nước vì có kỳ hạn trái phiếu thấp nhất là 5 năm nên tỷ lệ trúng thầu rất thấp. Trái phiếu kỳ hạn 3 năm của Ngân hàng Chính sách xã hội tuần này được bán nhanh hơn do kỳ hạn ngắn, phù hợp với cơ cấu vốn của ngân hàng thương mại. Phiên gọi thầu 1.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh gồm 4 loại kỳ hạn: 3 năm (300 tỉ), 5 năm, 10 năm và 15 năm ngày 25-5 của Ngân hàng chính sách xã hội đã bán hết 300 tỉ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6%/năm, mặc dù mức lãi suất này đã phải nâng lên so với trước đó.

Thanh khoản trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp cũng giảm, đường cong lợi suất phẳng hơn do các ngân hàng đã bớt bán trái phiếu ra hơn vì đã bán mạnh vài tháng qua.

Sức mua trái phiếu dài hạn tiếp tục ở mức thấp trong khi nhu cầu huy động vốn của chính phủ vẫn cao. Kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ quí 2-2015 của Kho bạc nhà nước cao hơn 14% so với quí 1. Điều này cho thấy ngân sách tiếp tục khó khăn ở kênh huy động vốn trái phiếu. Có ý kiến cho rằng để giúp các đợt đấu thầu trái phiếu hiệu quả hơn, Kho bạc nhà nước có thể sẽ phải tăng lãi suất gọi thầu thời gian tới.

Theo số liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc nhà nước đã huy động được khoảng 67 nghìn tỉ đồng qua trái phiếu chính phủ.

Theo TBKTSG