Tổng thống Nga kể gì về công việc của con gái?

"Các con tôi cảm thấy bản thân được cần đến, họ nhận được sự hài lòng thỏa mãn từ công việc của mình, và điều đó khiến tôi rất vui mừng."
Tổng thống Nga Putin và một trong 2 cô con gái.
Tổng thống Nga Putin và một trong 2 cô con gái.


Tổng thống Nga Vladimir Putin kể rằng các con gái của ông đang làm khoa học và tham gia những loại hình hoạt động khác “rất cao quý và cần thiết cho mọi người”.

"Nói chung, theo như tôi hiểu, các con tôi đã thực hiện sự lựa chọn của mình, con tôi làm khoa học và còn tham gia những lọai hình hoạt động khác nữa, rất cao quý và cần thiết cho mọi người. 

Các con tôi cảm thấy bản thân được cần đến, họ nhận được sự hài lòng thỏa mãn từ công việc của mình, và điều đó khiến tôi rất vui mừng. 

Các con tôi là những người rất có trách nhiệm và giữ thái độ trung thực đối với công việc mà họ đã tự chọn lấy", — ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg, khi trả lời câu hỏi, liệu Tổng thống Nga có muốn để các ái nữ của ông tham gia vào chính trị hay không.