Tổng cục Thuế: Chỉ xóa 7.963 tỷ đồng nợ thuế, không phải 15.000 tỷ đồng

VietTimes – Theo Tổng cục Thuế, số tiền đề xuất để xóa nợ, chậm nộp và phạt người nộp thuế là 7.963 tỷ đồng, chứ không phải là 15.000 tỷ đồng như một số thông tin đã đăng tải gần đây.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, trong số khoảng 7.963 tỷ đồng này, có hơn 7.421 tỷ đồng là số nợ, chậm nộp và tiền phạt đề nghị xóa do người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh trước ngày 1/1/2014.

Ngoài ra là hơn 542 tỷ đồng tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước, hoặc có nguồn chi từ ngân sách nhưng chưa được thanh toán.

Ngoài ra, đề xuất của cơ quan chức năng cũng đề cập tới việc khoanh nợ cho những trường hợp thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh là 6.731 tỷ đồng.

Cơ quan thuế khẳng định, đối tượng xóa nợ, khoanh nợ gồm tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, chứ không chỉ DNNN.

Có thể bạn quan tâm