Tổng Bí thư: Thanh niên phải tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhấn mạnh hai chữ "tiên phong" của tuổi trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thanh niên tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ: “Nói đến xung kích của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng, tôi muốn nhấn mạnh và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ “tiên phong”. Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ: “Nói đến xung kích của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng, tôi muốn nhấn mạnh và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ “tiên phong”. Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong".

Đây là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho thanh niên tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, diễn ra tại Hà Nội.

Nhắc tới Đại hội lần thứ XI và tình trạng "nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa rời chính trị" trong một bộ phận thanh niên, Tổng Bí thư cho rằng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Qua đó, tính tích cực chính trị, niềm tin của thanh niên đối với Đảng, với tổ chức Đoàn, với công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang được củng cố.

Biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư nhận xét thanh niên thực sự đã và đang phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện ở những nơi khó khăn, gian khổ, những việc mới, việc khó, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà biểu hiện rõ nhất là hình ảnh thanh niên tham gia rất tích cực và có hiệu quả trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đồng tình với những nhận định rất thẳng thắn, trách nhiệm mà dự thảo các văn kiện Đại hội đã chỉ ra đối với những vấn đề còn hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.

Cụ thể, đó là việc vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng; có biểu hiện xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, sa vào chủ nghĩa cá nhân.

Tổng Bí thư cho rằng, dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng những biểu hiện đó rất cần được quan tâm để khắc phục, nếu không, nó sẽ là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" với rất nhiều hệ luỵ cho thế hệ tương lai.

Tại phiên toàn thể của Đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh và gợi mở thêm 4 vấn đề. Trong đó, Tổng Bí thư đề nghị cần tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ; Cần đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

"Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và tổ chức các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp thành công; khơi thông nguồn lực, trợ sức để thanh niên đi đầu làm kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đất nước" - Tổng Bí thư nói.

Cùng với đó là việc chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ. Trong đó cần chú trọng nâng cao chất lượng và ý thức chính trị của đoàn viên.

Đặc biệt, nhắc đến vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Tổng Bí thư gợi ý: "Thanh niên phải tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo".

Tổng Bí thư nhận xét thanh niên thực sự đã và đang phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện ở những nơi khó khăn, gian khổ.

Tổng Bí thư nhận xét thanh niên thực sự đã và đang phát huy được thế mạnh của sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện ở những nơi khó khăn, gian khổ.

Thanh niên phải tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần.

Khép lại bài phát biểu, Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hết sức coi trọng, đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn. Song thanh niên và tổ chức Đoàn cũng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh quan trọng của mình, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, trình độ tri thức, đạo đức cách mạng.

Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn thế hệ thanh niên sẽ góp phần thực hiện bằng được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giữ vững các thành quả của cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: Xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường; Đất nước ta ngày càng giàu mạnh; Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; Dân tộc ta ngày càng vẻ vang, ngẩng cao đầu sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới./.