Tiến hành thanh tra 40/78 dự án BT, BOT giao thông

Theo Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư (PPP), Bộ Giao thông vận tải hiện các cơ quan đã và đang tiến hành thanh tra, kiểm toán tại 40 dự án BT, BOT giao thông.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết, tổng số các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT do Bộ Giao thông vận tải đang quản lý là 78 dự án với tổng mức đầu tư 218.990 tỷ đồng. Trong đó 24 dự án đã bàn giao đưa vào thu phí, 54 dự án đang đầu tư. 

Trong số 40 dự án thanh tra, kiểm toán lần này, Thanh tra Chính phủ thanh tra 13 dự án; Thanh tra Bộ Kế hoạch & đầu tư đang thanh tra 17 dự án trên tuyến quốc lộ 1; Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đang tiến hành thanh tra 2 dự án trên tuyến quốc lộ 1 và 4 dự án trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải cũng chủ động mời vào kiểm toán toàn bộ các dự án BOT, BT đang triển khai.

Cùng với đó, Bộ Giao thông vận tải đã thành lập 2 Hội đồng rà soát thủ tục đầu tư và dự toán xây dựng đối với 46 dự án. Bộ cũng có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn rà soát, điều chỉnh lại dự toán đã phê duyệt cho phù hợp.

Theo Bizlive