Infographic Thu nhập sau thuế của người Việt thuộc hạng thấp nhất thế giới?

Đồ họa mô phỏng do The Movehub làm dựa trên dữ liệu thống kê khảo sát của Numbeo.com, NationMaster và Quebec trong các năm 2010-2014, thu nhập bình quân/tháng (sau thuế) của người Việt Nam khoảng dưới 400 USD, thuộc nhóm thấp nhất thế giới.
Thu nhập sau thuế của người Việt thuộc hạng thấp nhất thế giới? ảnh 1
Thu nhập sau thuế của người Việt thuộc hạng thấp nhất thế giới? ảnh 2
Thu nhập sau thuế của người Việt thuộc hạng thấp nhất thế giới? ảnh 3
Thu nhập sau thuế của người Việt thuộc hạng thấp nhất thế giới? ảnh 4
Theo: BizLive