Thu hồi 355ha đất Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà của Tập đoàn Indevco

VietTimes -- Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh và các bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ đồng ý nguyên tắc Công ty cổ phần Tập đoàn Indevco không tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận Dự án Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Tỉnh Quảng Ninh thu hồi 355ha đất của Indevco do doanh nghiệp này có văn bản đề nghị trả lại dự án.
Tỉnh Quảng Ninh thu hồi 355ha đất của Indevco do doanh nghiệp này có văn bản đề nghị trả lại dự án.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc dừng dự án theo quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức quản lý, sử dụng quỹ đất và tiếp tục kêu gọi đầu tư để thực hiện dự án, đảm bảo việc đầu tư dự án phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 09/10/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản thu hồi 355ha đất đã giao cho Công ty CP phát triển Hải Hà Indevco để thực hiện dự án xây dựng hệ thống kho cảng tổng hợp, container và hệ thống kho hàng lỏng tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, xã Quảng Phong và xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, giao cho UBND huyện Hải Hà quản lý.

Lý do thu hồi là Công ty cổ phần phát triển Hải Hài Indevco có văn bản đề nghị trả lại dự án hệ thống kho cảng tổng hợp, container và hệ thống kho hàng lỏng tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà cho Nhà nước.

Theo quy hoạch Khu Công nghiệp - cảng biển Hải Hà thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, với tổng diện tích 4.988 ha.

Đây là khu công nghiệp phát triển đa ngành, bao gồm các loại hình công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ như nhiệt điện, cơ khí, dệt may và phụ trợ dệt may v.v.; là khu cảng, kho bãi và dịch vụ cảng biển tổng hợp; là khu vực công nghiệp và cảng biển phát triển mang tính linh hoạt, được đầu tư đồng bộ, thuận tiện, an toàn cho các nhà đầu tư, hài hòa với các khu vực đô thị lân cận.

Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà bao gồm: Khu công nghiệp Texhong Hải Hà do Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam làm chủ đầu tư với diện tích 660ha; Dự án bến cảng đa năng giai đoạn 1 tại Đảo Hòn Miếu do Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung làm chủ đầu tư, với diện tích 22,54 ha, tổng vốn đầu tư 1.033 tỷ đồng. 

Khu công nghiệp Texhong Hải Hà là khu công nghiệp phát triển đa ngành, chủ yếu bố trí các nhà máy công nghiệp đa ngành nghề, công nghiệp hoàn thiện sản phẩm dệt may, công nghiệp dệt may và phụ trợ dệt may. Tổng vốn đầu tư 4.520 tỷ đồng.

Dự án đầu tư hệ thống kho cảng hàng lỏng, container  do Công ty Cổ phần Phát triển Hải Hà Indevco làm chủ đầu tư với diện tích 355ha.

Quy mô dự án gồm: Khu cảng hàng lỏng 12,97 ha, khu cảng hàng rời 19,1 ha, khu cảng tổng hợp, container 30,6 ha, các hạng mục công trình phụ trợ, tổng vốn đầu tư 4.488 tỷ đồng./.