Bộ Kế hoạch và Đầu tư sắp thanh tra các dự án PPP tại tỉnh Bắc Giang

VietTimes -- Đoàn thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành thanh tra đối với UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018, bao gồm: Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công; việc phân bổ, bố trí vốn đầu tư; việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thay tra đối với UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018/ Ảnh: minh họa, nguồn baodauthau.vn
Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thay tra đối với UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018/ Ảnh: minh họa, nguồn baodauthau.vn

Chiều ngày 08/4, Đoàn thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018 và kiểm tra việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn 2015 - 2018 tại tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Đoàn thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành thanh tra đối với UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018, bao gồm: Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công; việc phân bổ, bố trí vốn đầu tư.

Đồng thời, thanh tra việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (kể cả các dự án chuyển tiếp được thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2018) và kiểm tra việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2015 - 2018.

Được biết, thời hạn thanh tra diễn ra trong 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.