ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CTY TNHH MTV PHÁT TRIỂN & KINH DOANH NHÀ CẦN THƠ:

Chưa cổ phần hóa đã lo lục đục

VietTimes -- Dự kiến, sáng ngày 22/07/2016, sẽ đấu giá 2.263.500 cổ phần Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà Cần Thơ. Phần vốn nhà nước bán là 52,7 tỷ đồng, chênh lệch lớn với giá trị doanh nghiệp (theo quyết định ngày 31/5/2016 của UBND TP.Cần Thơ là hơn 807,6 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2014).
Công trình vay đã giải ngân 80 tỷ
Công trình vay đã giải ngân 80 tỷ

Theo thông tin công khai ngày 21/6/2016 của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà Cần Thơ có “Vốn điều lệ dự kiến: 52,7 tỷ đồng. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.263.500 cổ phần. Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần. Giá khởi điểm: 10.000đ/cổ phần. Thời gian đấu giá dự kiến: 09 giờ 00 ngày 22/07/2016”.

Tuy nhiên, theo Nghị định 189/2013/NĐ-CP thì thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (31/12/2014) đã vượt quá quy định 18 tháng.

Căn cứ Nghị định 189/2013/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định 59/2011/NĐ-CP) tại điểm b khoản 1 điều 26: “Sau 18 tháng kể từ ngày xác định giá trị doanh nghiệp mà doanh nghiệp chưa thực hiện việc bán cổ phần. Ngoại trừ trường hợp đặc thù theo quyết định của thủ tướng chính phủ” và tại khoản 3 điều 26 nghị định số 59/2011/NĐ-CP: “Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định điều chỉnh và công bố lại giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Quyết định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp là căn cứ để xây dựng phương án cổ phần hóa”. Do vậy, việc công bố lại giá trị doanh nghiệp cần được đặt ra.

Công trình vay đã giải ngân 80 tỷ
Công trình vay đã giải ngân 80 tỷ

Mặt khác, theo Báo cáo tài chính năm 2015 (chưa được kiểm toán), có nhiều mục chi phí chưa được đưa vào báo cáo, như:

- Tiền phạt nộp chậm thuế 0,05%/ngày với số tiền 95 tỷ trong thời gian 18 tháng (từ 01/01/2015 đến 30/06/2016) là khoảng 20 tỷ đồng.

- Khoản tiền huy động bán lô nền tại khu 91B (giai đoạn 3) là 300 triệu/nền, số lượng 50 nền, phải chịu lãi suất 1,25%/tháng; đến nay chưa thực hiện việc trả lãi với số lãi phải trả khoảng 5 tỷ đồng.

- Theo phương án cổ phần hoá, tại trang 36 được đăng công khai trong hồ sơ chào bán cổ phiếu có nêu khoản tiền phạt vi phạm trên các hợp đồng là 21 tỷ đồng cũng chưa được tính vào chi phí.

- Năm 2015, Công ty vay ngân hàng 128 tỷ đồng để xây dựng 2 block chung cư tại khu dân cư Hưng Phú I, đến nay đã giải ngân gần 80 tỷ đồng. Nhưng khoản tiền này cũng chưa được công khai minh bạch, rõ ràng.

Như vậy, nếu tính đúng đủ vào chi phí các khoản trên và được kiểm toán báo cáo tài chính thì Công ty sẽ lỗ rất lớn và giá trị thực tế của doanh nghiệp cũng giảm đi rất nhiều. Thậm chí là có thể dẫn đến mất vốn chủ sở hữu là không cổ phần được (theo Báo cáo tài chính năm 2015, vốn chủ sở hữu chưa được kiểm toán, do lỗ năm 2014 đã giảm từ 32 tỷ đồng xuống chỉ còn 18 tỷ đồng).

Công ty TNHH MTV Phát triển & Kinh doanh nhà là đơn vị kinh doanh bất động sản có biến động giá trị thay đổi rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn; dẫn đến giá trị doanh nghiệp thay đổi rất lớn, nếu không xác định giá trị doanh nghiệp lại.

Cổ đông là cán bộ-nhân viên Cty đề nghị Công ty phản ánh trung thực chính xác giá trị doanh nghiệp để người mua là công nhân viên Công ty và các nhà đầu tư được mua đúng giá trị của số tiền đã bỏ ra.

Về những bất ổn này, cơ quan có thẩm quyền cần có sự chấn chỉnh. Theo đó, Ban đổi mới doanh nghiệp tại Công ty cần xác định lại giá trị doanh nghiệp cho đúng với giá trị thực tế của nó, tránh tuyệt đối sự tranh chấp đang tiềm ẩn và quan trọng hơn là không vi phạm các quy định pháp luật của Nhà nước.