Thái Nguyên trong nhóm địa phương đầu tiên triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chỉ 2 ngày sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 11/3, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - đã truyền đạt một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị: Ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung làm tốt việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bí thư Thái Nguyên yêu cầu những việc này cần được triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Người đứng đầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, mỗi Đảng viên, mỗi cán bộ cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Việc xây dựng chương trình hành động cần gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thời gian hoàn thành việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt từ tỉnh đến cơ sở và xây dựng chương trình hành động xong trong quý II/2021.