TGDĐ “chịu chơi”, chi hơn 73 tỷ đồng thưởng cho Cán bộ quản lý chủ chốt

VietTimes -- CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (TGDĐ – Mã CK: MWG) sẽ phát hành thêm cổ phiếu ESOP, sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho Cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện vượt bậc hiệu quả kinh doanh với trị giá lên tới hơn 73 tỷ đồng.
Nhìn TGDĐ mạnh tay thưởng cho Cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp cho Công ty
Nhìn TGDĐ mạnh tay thưởng cho Cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp cho Công ty

Cụ thể, theo thông báo số 0112/2016 – TGDĐ ngày 30/11/2016 gửi UBCKNN và Sở GDCK TP. HCM, TGDĐ cho biết, công ty sẽ dành 7.330.996 cổ phiếu tương đương với 73.309.960.000 đồng để thưởng cho Cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp vào sự tăng trưởng và cải thiện vượt bậc hiệu quả kinh doanh. Trong đó, số cổ phiếu phát hành thêm là 7.061.953 CP và sử dụng cổ phiếu quỹ là 269.043 CP. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 5%.

Nguồn vốn phát hành để thưởng cho cán bộ nhân viên và nguồn đối ứng để dùng cổ phiếu quỹ thưởng cho cán bộ công nhân viên đều được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm 2015 được kiểm toán.

Tuy nhiên, lộ trình hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP được chia làm hai giai đoạn. Cụ thể, trong 2 năm, mỗi năm sẽ có 50% số cổ phần nhận được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ 2 sẽ có 100% số cổ phiếu nhận được tự do chuyển nhượng. Bên cạnh đó, TGDĐ sẽ thu hồi cổ phiếu này nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất cứ lý do gì, cổ phiếu này sẽ được mua lại với giá 0 đồng/CP để làm cổ phiếu quỹ.

Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2016 sau khi được UBCK NN chấp thuận.