Thu nhập cao của người lao động và lãnh đạo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Thu nhập cao của người lao động và lãnh đạo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

VietTimes -- Thông tin trong Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) do Bộ Tài chính vừa công bố đã hé lộ mức thu nhập của các cán bộ, viên chức tại trung tâm này. Xét trên bình diện xã hội, có thể nói rằng, VSD có chế độ đãi ngộ khá ấn tượng.